Virksomhedsoverdragelse

Få rådgivning om hel eller delvis overdragelse af virksomheder, generationsskifte og den løbende selskabsretlige struktur.

Hos Penta Advokater har vi solid erfaring med rådgivning af virksomheder og personer, der står overfor at optimere eller forberede et generationsskifte, eller købe eller sælge en hel virksomhed eller en del af en virksomhed. Virksomhedsoverdragelsen kan finde sted mellem uafhængige virksomheder, eller som led i et generationsskifte til et familiemedlem eller en nær medarbejder.

Vi kan blandt andet hjælpe med;

 • Den løbende tilpasning af virksomheden i forhold til ejere, virksomhedens risici og størrelse, herunder stiftelse af selskaber, holding konstruktioner, kapitalforhøjelser/nedsættelser, kapitalklasser, fusioner/spaltninger, likvidationer og ejeraftaler.
 • Forberedelse og klargøring af virksomheden inden generationsskifte eller virksomhedsoverdragelse, herunder for eksempel afklaring af virksomhedens juridiske forhold, selskabsprotokoller, ajourføring af ansættelseskontrakter, leverandøraftaler, kunde- og kontraktforhold, selskabsprotokoller, lejekontrakter, immaterielle rettigheder m.v.

Rådgivning om generationsskifte og selskabsstrukturering

Hos Penta Advokater kan vi hjælpe dig med at sikre den optimale personlige og tidsmæssige planlægning af det gode generationsskifte, herunder hjælp til;

 • Afklaring og sikring af familien og formuen
 • Afklaring omkring ledelsesretten
 • Udbyttefordeling
 • Købesummens sammensætning
 • Ejeraftaler
 • Ægtepagter
 • Personlige testamenter
 • Udarbejdelser af egentlige testamenter/handlingsplaner for virksomheden (virksomhedstestamenter), hvis en ejerleder dør eller bliver sygemeldt i en længere periode

Rådgivning om virksomhedsoverdragelse

Hvis du står overfor en virksomhedsoverdragelse, kan vi rådgive dig om behovet for og omfanget af en eventuel due diligence proces. Vi kan desuden bistå med rådgivning samt udarbejdelse af aftalegrundlaget for virksomhedsoverdragelsen, herunder;

 • Hensigtserklæringer
 • Fortrolighedserklæringer
 • Due diligence dokumenter
 • Garantierklæringer
 • Aktie/Anpart overdragelsesaftaler
 • Aktiv overdragelsesaftaler
 • Eventuelle samarbejdsaftaler/ejeraftaler

Vores advokater står klar til at hjælpe dig