Annette Sanchez

Annette Sanchez

Annette beskæftiger sig med personskadeerstatning og er tilknyttet Penta Advokaters specialiserede erstatningsteam ERSTATNINGSGRUPPEN.

Annette behandler især patientskader, herunder foretager vurdering af om der er tale om en patientskade, anmelder til Patienterstatningen, vurderer afgørelsen m.v.

Annette har i hele sit arbejdsliv arbejdet med mennesker, bl.a. har hun tidligere arbejdet som sygeplejerske, og hun sætter stor pris på den daglige kontakt med klienter.