Kender du reglerne for færdsel i private skove – herunder om ejeren af skoven kan begrænse offentlighedens adgang? Reglerne er overordnet set reguleret i Naturbeskyttelseslovens § 23.