Kristian beskæftiger sig primært med erhvervsret, herunder særligt entrepriseret, aftale- og kontraktret samt selskabsret og M&A.

Inden for entrepriseret og byggeprojekter rådgiver Kristian bygherrer, entreprenører, leverandører og andre aktører i konfliktløsning både forinden samt når der er opstået tvist mellem parterne, herunder ved gennemgang af de indgåede aftaler og kontrakter.

Kristian har endvidere opbygget indgående erfaring med insolvensret og inkasso.

Endvidere har Kristian erfaring med forberedelse og forhandling af rets- og voldgiftssager inden for ovennævnte områder.

Artikler af Kristian Krath