Lasse Iversen Hansen

Lasse Iversen Hansen

Administrerende direktør
E-mail: lih@penta.dk

Lasse Iversen Hansen er Penta Advokaters administrerende direktør. Han tegner virksomheden udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af Penta Advokater herunder drift, personale, omsætning og resultater.

Han står i spidsen for at udvikle firmaets strategi og arbejder i det daglige tæt sammen med bestyrelsen og ledergruppen i forhold til at sikre en vedvarende vækst af firmaets forretning og markedsandele.

Lasse deltager i alle relevante kundemøder, men er ikke jurist og leverer derfor ikke ydelser, der vedrører konkret juridisk rådgivning.