Line beskæftiger sig med forskelligartede problemstillinger inden for erhvervsret, herunder særligt kontrakts- og entrepriseret, samt forsikringsret.

Inden for kontraktsretten bistår Line særligt med rådgivning af franchisetagere, herunder i forbindelse med udarbejdelse af franchisekontrakter samt ved franchisekontraktens ophør.

Inden for entrepriseretten rådgiver Line bygherrer, entreprenører, leverandører og andre aktører, når der er opstået tvist mellem parterne.

Line rådgiver desuden forsikringstagere i forsikringssager.

Derudover fører Line retssager inden for flere retsområder, særligt ovenstående.