Malene Juhl

Malene Juhl

Advokat
Telefon: 76 11 41 87
E-mail: mlj@penta.dk

Malene rådgiver vedrørende sager på det familieretlige område, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, ligesom hun har stor erfaring i forhold til oprettelse af testamente, ægtepagter og fuldmagter, hvor hun bl.a. rådgiver om fordeling af arven samt forskellige former for særeje. Endvidere har hun ført mange sager om tvangsanbringelse af børn ved både Børn- og Ungeudvalget og Ankestyrelsen

Malene beskæftiger sig derudover med strafferet, og har stor erfaring med at føre straffesager af enhver art.

Endelig har Malene i en del år rådgivet om personskadeerstatning, og kan varetage alle forhold i den forbindelse.

Specialer

Artikler af Malene Juhl

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for børnebidrag. I denne artikel kan du blive klogere på fradragets størrelse samt få svar på, hvordan du opnår fradraget.