Poul Merrild

Poul beskæftiger sig med retssagsbehandling, særligt indenfor straffesager hvor han møder i såvel Byret, Landsret og Højesteret.

Herudover laver Poul bestyrelsesarbejde inden for ejendomsadministration og fast ejendom.

Andre aktiviteter

Beneficeret forsvarsadvokat siden 1987

 

Specialer