Formelle oplysninger

Penta Advokater A/S er organiseret som aktieselskab, og vi har kontorer på følgende adresser:

  • Torvegade 16, 6600 Vejen
  • Storegade 19, 6740 Bramming
  • Dokken 10, 6700 Esbjerg
  • Hedemarken 23, 7200 Grindsted
  • Buen 12, 6000 Kolding
  • Tvedgade 21, 1., 6760 Ribe

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 76 10 00 88 og på telefaxnummer + 45 75 36 52 66 samt på e-mailadressen [email protected].

Vores CVR-nummer er: 25 57 52 88.

Penta Advokater A/S har klientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Handelsbanken, Saxo Privatbank, Frøs Sparekasse, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Kronjylland og Middelfart Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Penta Advokater A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Penta Advokater A/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, CVR.nr.: 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Penta Advokater A/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, dog undtaget USA og Canada.

Penta Advokater A/S anvender dansk ret som lovvalg, og retten i Esbjerg som værneting.

Advokaterne hos Penta Advokater A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Penta Advokater A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.