Ring til os på76 10 00 88

Bestyrelsesarbejde

Med en professionel og kompetent bestyrelse får du værdifuld sparring, som sikrer dig en bedre drift af din virksomhed, både i forhold til udvikling og krisestyring.

Penta Advokater har gennem mange år rådgivet danske virksomheder om erhvervsforhold, og vi har derigennem opbygget en betydelig viden om, hvorledes virksomheder drives.

Kombinationen af denne viden, vores juridiske baggrund og gennemførelsen af eget uddannelsesprogram betyder, at vi har kompetencerne til at varetage bestyrelsesarbejde for små og mellemstore virksomheder.

Få sparring og supplerende kompetencer via en professionel bestyrelse

Mange store som små virksomheder har allerede oplevet fordelen ved en professionel, korrekt sammensat og velfungerende bestyrelse, men der er stadig virksomheder, der har bestyrelser bestående af venner og familiemedlemmer, hvilket ikke altid tilfører tilstrækkelig værdi til bestyrelsesarbejdet.

For at sikre værdifuld sparring og løbende udvikling af virksomheden bør bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra deres personlige kompetencer og faglige viden.

Med indtrædelsen af en advokat i bestyrelsen sikrer advokaten, at de formelle regler samt selskabsloven overholdes. Såfremt advokaten indgår som bestyrelsesformand, sikres virksomheden desuden, at bestyrelsesarbejdet gennemføres professionelt, med faste agendaer og referat samt løbende opfølgning.

Bestyrelsesformandens øvrige opgaver er bl.a., at:

  • Få bestyrelsen til at fungere som en enhed, der tilfører virksomheden værdi
  • Sikre at der sker en årlig bestyrelsesevaluering af det enkelte medlem og dermed sikre, at det til stadighed er de rigtige personer, der er med i bestyrelsen, eller alternativt tage initiativ til at der foretages en udskiftning
  • Udarbejde årshjul og fastlægge årets bestyrelsestemaer

Med indtræden af en erhvervsadvokat fra Penta Advokater i bestyrelsen, sikres du en professionel bestyrelsesdrift og dermed en bedre drift af din virksomhed, både i forhold til udvikling og krisestyring.

Overvejer du at etablere en professionel bestyrelse?

Hvis du overvejer at etablere en professionel bestyrelse, tilbyder Penta Advokater særlige introduktionspakker med aftalte opgaver til faste priser.

Kontakt advokat og partner Helge Busk for nærmere orientering om vores introduktionspakker.

Hvis du allerede har etableret en bestyrelse og overvejer at tilføje en advokat i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os for uddybende information om, hvad vi kan tilbyde.

Seneste nyheder og viden om Bestyrelsesarbejde

Hvad er bestyrelsens opgave?

Hvad er bestyrelsens opgave?

Det er en udbredt misforståelse, at professionelle bestyrelser kun giver mening for store virksomheder. En korrekt sammensat bestyrelse kan bidrage med sparring og supplerende kompetencer, og derved sikre løbende udvikling uanset virksomhedens størrelse.

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 har ændret hverdagen i mange virksomheder. Fokus er for en tid blevet flyttet fra vækst og langsigtede strategiplaner til tæt monitorering af virksomhedens cash-flow og løbende budgetopfølgning. Det stiller større krav til bestyrelsen.