Ring til os på76 10 00 88

Gældssanering i Esbjerg Retskreds

Søg juridisk rådgivning hvis du overvejer gældssanering og er tilknyttet Esbjerg Retskreds. Vi har mange års erfaring på området, og vi hjælper gerne med at sikre dig så optimal en løsning som muligt.

 

Kontakt os

Gældssanering

Det er ofte en klog beslutning at alliere sig med en erfaren advokat i de indledende overvejelser om en mulig gældssanering før ansøgning om gældssanering indgives. Det er en økonomisk omkostning, i en i forvejen presset økonomi, men ofte vil advokatens erfaring og ekspertise forøge chancerne for en vellykket gældssanering.

Hvis Skifteretten beslutter at indlede sag om gældssanering vil Skifteretten udnævne en medhjælper i behandlingen af din gældssanering, som skal forberede sagen i samarbejde med dig forinden Skifteretten endeligt træffer afgørelse om, om der kan gives gældssanering.

Hvem kan få gældssanering?

Gældssanering gives til privatpersoner med en uoverskuelig gæld, hvor der ikke er udsigt til at gælden kan tilbagebetales.
For at få tildelt gældssanering er der en række krav, som skal opfyldes:

  • Du skal kunne dokumentere, at du ikke har mulighed for at betale din oparbejdede gæld.
  • Du skal have afklarede forhold, både i forhold til dine udgifter og indtægter. Dette betyder bl.a. at du skal have en fast og varig indtægt. Denne indtægt kan komme fra beskæftigelse eller fra pension.
  • Du må ikke have optaget gæld til forbrug eller offentlig restance i de seneste 5 år.

Selvom du er samlevende eller gift, kan du stadig søge om gældssanering. Dog vil det så være husstandens samlede indtægt og budget der vil blive taget i betragtning, når din ansøgning vurderes.
Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år – de vil også indgå i budgettet.

Hvilken betydning har min samlever/ægtefælles indtægt?

Hvis du er samlevende eller gift tæller begge jeres indtægter med i det samlede husstandsbudget i gældssaneringssagen og dermed vil din samlever/ægtefælles indtægt have stor betydning for den videre behandling af gældssaneringen.
Desuden har det også betydning for processen, om din gæld er opstået før eller efter samlivsforholdet. Samlever/ægtefældens indtægt kan medgå til at betale af på den af gælden, der er opstået i samlivsforholdet.

Hvor længe vil jeg være i RKI under en gældssanering?

Hvis du er blevet registreret i RKI inden du søgte om gældssanering, vil du blive stående her, selvom du måtte få en gældssanering, og du vil først blive slettet når du er færdig med at betale det, gældssaneringen bestemmer at du skal betale, eller når du har stået der i 5 år.
Bliver du ikke pålagt at betale noget – det der kaldes en nul-løsning, vil en notering om indledt gældssanering blive slettet igen medens øvrige noteringer fortsat bliver stående indtil noteringen er 5 år gammel.

Man har således ikke krav på at blive slettet i RKI hvis man får en gældssanering. Dette skyldes at RKI må foretage registrering på baggrund af forhold der er egnede til at kreditvurdere hvilket ubetalt gæld altid er.

Hvordan søger jeg om gældssanering?

Processen starter med at du udfylder et ansøgningsskema (https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/gaeldssanering/). Herefter skal ansøgningen afleveres til Skifteretten i din retskreds. Er du bosiddende i Storkøbenhavn, skal ansøgningen afleveres hos Sø- og Handelsretten.

Yderligere vejledning og dokumentation til gældssanering findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside:
https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/gaeldssanering/

Det kan være en god ide at sætte dig ind i betingelserne for gældssanering inden og forberede din sag bedst muligt, sådan at der er størst mulig chance for at du ender med at få en gældssanering.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Skifteretten gennemgår din ansøgning og dine bilag og indkalder dig herefter til et møde. Her vil Skifteretten spørge ind til dine forhold og de oplysninger du har givet i ansøgningen. Herefter vurderes, om der er grundlag for at indlede en gældssaneringssag.

Om sagen kan indledes, er alene en umiddelbar vurdering af om det potentielt kunne være en gældssaneringssag, hvor der på sigt kan gives en gældssanering, hvis betingelserne opfyldes.

Hvis processen igangsættes, udpeger skifteretten en advokat, der skal være Skifterettens medhjælper under gældssaneringen. Medhjælperen skal herefter i samarbejde med dig udarbejde et forslag til gældssanering, som skifteretten kan behandle på et møde. Hvis det på mødet vurderes at betingelserne for er opfyldt, afsiger Skifteretten kendelse om gældssanering og herefter igangsættes afdragsordningen.

Rådighedsbeløb ved gældssanering

Livet fortsætter efter en gældssanering. Derfor er der fastsat takster for et rådighedsbeløb, så du har en ordentlig levestandard samtidig med at gælden til debitorerne afvikles. Det sikrer, at du ikke skal betale mere, end at du har råd til at have en vis levestandard samtidig med.
I 2024 er rådighedsbeløbet under en gældssanering fastsat til:
Enlige: 7.250kr.
Par: 12.300 kr.
Tillæg yderligere ved hjemmeboende børn:
Børn 0-1 år: 1.980 kr.
Børn 2-6 år: 2.540 kr.
Børn 7-17 år: 3.650 kr.

Rådighedsbeløbet er det beløb, som husstanden skal have til rådighed, når alle udgifter til bolig, a-kasse, fagforening samt nødvendige omkostninger til medicin og transport, i forbindelse med beskæftigelse, er betalt.

Har du penge tilbage på kontoen når de faste omkostninger og rådighedsbeløbet er modregnet, så er det dette beløb, som du skal afdrage med og det er dermed dette beløb der afgør, hvor stor en del af gælden der modsat vil blive eftergivet.

Søg juridisk rådgivning hvis du overvejer gældssanering

Rådgivningen vil sikre, at du er klar over, hvad en gældssanering indebærer, og hvilken betydning den vil have for dig fremover. Hos Penta Advokater har vi mange års erfaring på området, og vi hjælper gerne med at sikre dig så optimal en løsning som muligt.

Bestil et gratis og uforpligtende opkald

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt – forhåbentlig allerede i dag.

Vores advokater, med speciale i gældssanering, står klar til at hjælpe dig

Seneste nyheder og viden om Gældssanering

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.