Persondataret

I 2018 trådte nye regler om behandling af persondata i kraft. Få rådgivning om hvordan du overholder regelsættet.

Vi rådgiver løbende vores klienter om forhold vedrørende persondataloven og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Vi har blandt andet indsigt i reglerne omkring;

 • Indsamling og opbevaring af registrerede oplysninger
 • Videregivelse af oplysninger
 • Sletning af registrerede oplysninger
 • Samtykkekrav
 • Oplysningspligt
 • Indsigtsret
 • Sikkerhedskrav og datapolitikker
 • Tv-overvågning osv.
 • Due diligence-undersøgelser ved virksomhedsoverdragelse

Hvornår gælder persondataloven?

Persondataloven gælder som udgangspunkt for alle erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og organisationer, og den gælder alle typer af informationer om en identificeret eller identificérbar fysisk person.

 

Rådgivning om persondataforordningen

De nye regler om behandling af personoplysninger trådte i kraft 25. maj 2018, hvorefter kravene er blevet skærpet og bøderne ved overtrædelse er blevet større. Penta Advokater rådgiver gerne om, hvordan du bliver i stand til at overholde det komplekse regelsæt, herunder de væsentligste ændringer i forhold til persondataloven ved;

 • Behandling af persondata
 • Samtykkekrav
 • Retten til at blive glemt
 • Dokumentationskrav
 • Notifikationspligt
 • Sanktionsstørrelser

Persondataforordningen regulerer alle virksomheder, der behandler persondata om EU borgere. Forordningen finder dermed også anvendelse på virksomheder uden for EU.

For at kunne efterleve reglerne er det nødvendigt at skabe overblik over datastrømme i virksomheden, således at nødvendige procesændringer kan indarbejdes, så data opbevares og behandles i overensstemmelse med forordningen. Endelig bør relevant personale informeres om, hvorledes de sikrer, der er efterlevelse af interne regelsæt, politikker samt sikkerhedsbestemmelser for behandling af data.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig