Ring til os på76 10 00 88

Ansættelsesret

Arbejdsmarkedet er reguleret af komplekse regler, der skaber behov for juridisk bistand. Vores rådgivning tager udgangspunkt i din virksomhed og dine udfordringer.

Hos Penta Advokater har vi mange års erfaring med rådgivning af små og mellemstore virksomheder indenfor ansættelsesretslige problemstillinger.

Vi kan blandt andet hjælpe din virksomhed med rådgivning om;

  • Ansættelseskontrakter
  • Ansættelsesklausuler, f.eks. konkurrenceklausuler og kundeklausuler
  • Fratrædelsesaftaler
  • Vilkårsændringer
  • Sygdom og ferieregler
  • Opsigelser
  • Bortvisninger
  • Persondata
  • Personalehåndbøger
  • Diskrimination og forskelsbehandling

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din virksomhed og dine udfordringer, og i vores løsninger fokuserer vi på den fremadrettede drift.

Vi varetager blandt andet udarbejdelse af personalepolitikker og rådgiver virksomheder om tilrettelæggelse af ansættelses- og afskedigelsesprocedurer, så risikoen for efterfølgende dyre konflikter kan mindskes.

Hvis der er opstået en konflikt, hvor der kan rejses krav overfor virksomheden, fordi det vurderes, at der er sket en overtrædelse af reglerne, kan vi bistå ved at foretage en grundig analyse af problemstillingen med henblik på at opnå en optimal løsning, enten ved en retslig behandling eller ved at indgå et forlig.

Vi behandler dagligt sager om opsigelse af medarbejdere, der kan være særligt beskyttede som følge af for eksempel ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Det er typisk komplicerede sager med særlige bevisbyrderegler, hvor vi bruger vores juridiske ekspertise og erfaring til at rådgive vores kunder til at kunne træffe de korrekte beslutninger.

Vi bistår også, når tvister skal afgøres i retten.

Seneste nyheder og viden om Ansættelsesret

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtiget til at holde sin ferie. Men hvilke regler gælder, hvis din medarbejder bliver syg under ferien? Dét samt begrebet erstatningsferie kan du blive klogere på her.