Ring til os på76 10 00 88

Ansættelsesret

Arbejdsmarkedet er reguleret af komplekse regler, der skaber behov for juridisk bistand. Vores rådgivning tager udgangspunkt i din virksomhed og dine udfordringer.

Hos Penta Advokater har vi mange års erfaring med rådgivning af små og mellemstore virksomheder indenfor ansættelsesretslige problemstillinger.

Vi kan blandt andet hjælpe din virksomhed med rådgivning om;

  • Ansættelseskontrakter
  • Ansættelsesklausuler, f.eks. konkurrenceklausuler og kundeklausuler
  • Fratrædelsesaftaler
  • Vilkårsændringer
  • Sygdom og ferieregler
  • Opsigelser
  • Bortvisninger
  • Persondata
  • Personalehåndbøger
  • Diskrimination og forskelsbehandling

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din virksomhed og dine udfordringer, og i vores løsninger fokuserer vi på den fremadrettede drift.

Vi varetager blandt andet udarbejdelse af personalepolitikker og rådgiver virksomheder om tilrettelæggelse af ansættelses- og afskedigelsesprocedurer, så risikoen for efterfølgende dyre konflikter kan mindskes.

Hvis der er opstået en konflikt, hvor der kan rejses krav overfor virksomheden, fordi det vurderes, at der er sket en overtrædelse af reglerne, kan vi bistå ved at foretage en grundig analyse af problemstillingen med henblik på at opnå en optimal løsning, enten ved en retslig behandling eller ved at indgå et forlig.

Vi behandler dagligt sager om opsigelse af medarbejdere, der kan være særligt beskyttede som følge af for eksempel ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Det er typisk komplicerede sager med særlige bevisbyrderegler, hvor vi bruger vores juridiske ekspertise og erfaring til at rådgive vores kunder til at kunne træffe de korrekte beslutninger.

Vi bistår også, når tvister skal afgøres i retten.

Seneste nyheder og viden om Ansættelsesret

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Konsekvenser ved at bryde et navneforbud

Konsekvenser ved at bryde et navneforbud

At bryde et navneforbud kan have alvorlige konsekvenser både for den person, som navneforbuddet beskytter, og for den person, der vælger at bryde forbuddet.

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres.