Casper beskæftiger sig med forskelligartede problemstillinger inden for erhvervslivet, herunder særligt virksomhedsoverdragelser, kontrakter og risikostyring, selskabsret og ansættelsesret.