Ring til os på76 10 00 88

Strafferet

Vi arbejder målrettet på at sikre det bedst mulige resultat for dig.

Det er vores opgave er at sikre dine rettigheder, uanset hvad sigtelsen lyder på.

Vi varetager dine interesser

Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med straffesager, og vi ser det som vores vigtigste opgave at hjælpe dig under hele forløbet, både før og under retssagen. Vi arbejder målrettet på at sikre det bedst mulige resultat for dig.

Vi hjælper dig både under politiets efterforskning og når du skal i retten, og hvis du har spørgsmål undervejs i forløbet, kan du altid rette henvendelse til os. Det er vigtigt, at du tager kontakt til os hurtigst muligt, så vi har mulighed for at være til stede ved politiets afhøringer. Det vil – sammen med vores samtaler undervejs – hjælpe i tilrettelæggelsen af et effektivt forsvar.

Hvis du sidder i arresten, vil din forsvarer løbende besøge dig, ligesom vi gerne hjælper med at tage kontakt til dine pårørende i det omfang, sagen tillader det.

Hos Penta Advokater arbejder vi hovedsageligt som beskikkede forsvarsadvokater. Det betyder, at salærets størrelse fastsættes af retten med udgangspunkt i vejledende takster.

Hvis du har været udsat for uretmæssig varetægtsfængsling eller lignende, kan vi desuden være behjælpelige med at søge om erstatning herfor.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Seneste nyheder og viden om Strafferet

Hvordan skal forsamlingsforbuddet tolkes?

Hvordan skal forsamlingsforbuddet tolkes?

Må man være mere end 10 personer samlet, hvis man opdeler selskaber i grupper af højest 10 personer og/eller holder en ”passende afstand”, så smitten ikke kan sprede sig? Spørgsmålene er mange, så i denne artikel ser vi nærmere på retspraksis ved forsamlingsforbuddet.