Signe rådgiver gennem hele forløbet i sager om separation og skilsmisse, herunder om bodeling. Signe repræsenterer også ægtefæller i eventuelle retssager.

Signe behandler desuden sager om testamenter, ægtepagter og fuldmagter, hvor hun blandt andet rådgiver om fordeling af arven, forskellige former for særeje samt mulighederne for deling af pensionsordninger.

Derudover rådgiver Signe ugifte samlevende om testamenter, samlivskontrakter og pensionsbegunstigelser, samt ved uenighed om for eksempel fordeling af fælles aktiver.

Signe arbejder desuden med Erstatningsret, og har stor erfaring med retssagsbehandling.

Artikler af Signe Worsøe Horstmann

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for børnebidrag. I denne artikel kan du blive klogere på fradragets størrelse samt få svar på, hvordan du opnår fradraget.

Oprette uigenkaldeligt testamente

Overvejer I at gøre testamentet uigenkaldeligt?

Det er muligt at få gjort et testamente uigenkaldeligt for længstlevende. Det betyder, at længstlevende ikke kan ændre i det efter førstafdødes død. Hos Penta Advokater fraråder vi som udgangspunkt at gøre testamenter uigenkaldelige. Læs her hvorfor.

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt? Hvad er nu det?

1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Læs med og bliv klogere på hvordan fremtidsfuldmagterne adskiller sig fra værgemål og generalfuldmagter.

Har du sikret pensionen i tilfælde af skilsmisse

Har du sikret pensionen i tilfælde af skilsmisse?

De seneste statistikker viser, at hele 46,75 % af alle vielser ender med skilsmisse. Selvom det kortvarigt ødelægger romantikken, bør man forholde sig til det inden indgåelse af ægteskabet og undersøge, hvordan man vil være stillet ved en skilsmisse.

Nyt lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold

Nyt lovforlag øger aftalefriheden ved ægtepagter

I slutningen af marts fremsatte børne-og socialminister Mai Mecado et nyt lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold. Hvis forslaget indføres, betyder det blandt andet, at aftalefriheden ved ægtepagter øges.