Signe Worsøe Horstmann

Signe rådgiver gennem hele forløbet i sager om separation og skilsmisse, herunder om bodeling. Signe repræsenterer også ægtefæller i eventuelle retssager.

Signe behandler desuden sager om testamenter, ægtepagter og fuldmagter, hvor hun blandt andet rådgiver om fordeling af arven, forskellige former for særeje samt mulighederne for deling af pensionsordninger.

Derudover rådgiver Signe ugifte samlevende om testamenter, samlivskontrakter og pensionsbegunstigelser, samt ved uenighed om for eksempel fordeling af fælles aktiver.

Signe arbejder desuden med Erstatningsret, og har stor erfaring med retssagsbehandling.

Artikler af Signe Worsøe Horstmann