Derfor bør du ikke vente med at oprette dit testamente

Fremtidsfuldmagten bør gennemgås løbende

De seneste tal fra Familieretshuset viser, at godt hver tredje ansøgning i 2022 blev afvist, da man ønskede at aktivere fremtidsfuldmagten.

Hovedparten af de afviste ansøgninger om aktivering af en fremtidsfuldmagt, var med delvis afslag. Et sådan afslag skyldes primært, at fremtidsfuldmagten mangler fyldestgørende oplysninger eller konkretisering.

Dette kan eksempelvis være manglende konkretisering af vilkår for at give pengegaver til familiemedlemmer, hvor det ikke tydeligt i fremtidsfuldmagten fremgår, hvilke pengebeløb de enkelte familiemedlemmer skal modtage, sammenhængen imellem gaverne til de enkelte og hyppigheden af modtagelsen.

Løbende gennemgang af en fremtidsfuldmagt

En fuldmagt oprettes ud fra den enkeltes forhold på tidspunktet for oprettelsen og ud fra de regler og den praksis, der er på tidspunktet.

For at undgå at blive en del af afvisningsstatistikken hos Familieretshuset anbefaler vi, at man løbende gennemgår fremtidsfuldmagten med sin advokat. Derved sikrer man, at de beføjelser og bemyndigelser, som fremtidsfuldmagten indeholder, også kan lade sig gøre, hvis der bliver behov for at aktivere fremtidsfuldmagten.

Få en fagspecialist til at rådgive dig om oprettelse af fremtidsfuldmagt

Det er vigtigt at opsøge professionel rådgivning ved oprettelse og udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt. En juridisk fagspecialist kender til kravene, lovgivningen og de punkter, som man bør være opmærksom på ved formulering af fremtidsfuldmagten. Konsekvenserne ved en fremtidsfuldmagt med manglende informationer og konkretisering kan være store for hele familien, hvis Familieretshuset vælger at afvise ikraftsættelse helt eller delvist, idet det på det tidspunkt som altovervejende hovedregel vil være for sent at oprette en ny fuldmagt.

Få hjælp til din fremtidsfuldmagt

Vores advokater med speciale i fremtidsfuldmagter sidder klar til at hjælpe dig med oprettelse eller gennemgang af en allerede oprettet fremtidsfuldmagt. Kontakt advokaterne Signe Brodtkorb eller Sanne Jylov for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.