Ring til os på76 10 00 88

M&A – Virksomhedsoverdragelse

Få rådgivning om hel eller delvis overdragelse af virksomheder.

Hos Penta Advokater har vi solid erfaring med rådgivning af virksomheder, der står over for at købe eller sælge en virksomhed eller en del af den. Virksomhedsoverdragelsen kan finde sted mellem uafhængige virksomheder eller som led i et generationsskifte til et familiemedlem eller en nær medarbejder.

Vi kan hjælpe med forberedelse og klargøring af virksomheden inden overdragelsen, herunder for eksempel;

  • Afklaring af virksomhedens juridiske forhold
  • Ajourføring af ansættelseskontrakter, leverandøraftaler, kunde- og kontraktforhold, lejekontrakter, immaterielle rettigheder m.v.
  • Rådgivning om behovet for og omfanget af en eventuel due diligence proces

Står du over for en virksomhedsoverdragelse, kan vi desuden bistå med rådgivning om og udarbejdelse af aftalegrundlaget for virksomhedsoverdragelsen, herunder;

  • Hensigtserklæringer
  • Fortrolighedserklæringer
  • Due diligence dokumenter/datarum
  • Garantierklæringer
  • Aktie-/anpartsoverdragelsesaftaler
  • Aktivoverdragelsesaftaler
  • Eventuelle samarbejdsaftaler/ejeraftaler

Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan rådgive dig ved køb eller salg af virksomhed.

Seneste nyheder og viden om M&A – Virksomhedsoverdragelse