Rådgivning ved virksomhedskøb

Rådgivning i forbindelse med køb af Jydsk Handi Service ApS

Penta Advokater har for nyligt rådgivet indehaverne af Thicon ApS, Jimmy og Carina Thiim, i forbindelse med køb af virksomheden ”Jydsk Handi Service ApS”, hvor Jimmy Thiim efterfølgende er indtrådt som direktør.

Det var advokat og partner Michael Duelund, der varetog sagen fra Penta Advokaters side og opgaverne bestod blandt andet af due diligence, gennemgang af- og bistand med finansieringsoplæg – herunder drøftelse med banker samt forhandling af overdragelsesaftalen.

Værdifuldt samarbejde ved køb af virksomhed

Jimmy og Carina Thiim sætter her ord på deres oplevelse af samarbejdet med Penta Advokater:

Erfaringer fra tidligere har gjort os bevidste om, at det er nødvendigt at have en advokat med på sidelinjen ved virksomhedskøb, også selvom vi umiddelbart synes, at det er en udgift. Det viste sig imidlertid hurtigt, at det er meget mere end det. Vi fik rigtig meget sparring undervejs i forløbet – mere end vi havde forventet på forhånd.

Noget af dét der var enormt rart var, at al korrespondance med banker, revisorer, advokater osv. var samlet hos Penta Advokater, som stod for håndteringen af det, så vi ikke selv skulle holde styr på mails, dokumenter osv.

Vi var desuden positivt overraskede over, at Michaels rådgivning rakte ud over dét, vi havde forventet af en advokat, eksempelvis kunne han også rådgive og sparre i forhold til finansieringen.

I en købsproces er der rigtig mange tanker undervejs og mange beslutninger, der skal træffes. For os har det været en stor hjælp, at Michael har kunnet forklare konsekvensen af de enkelte beslutninger. Det har gjort det langt lettere at træffe beslutningerne med ro i maven, fordi vi har kunnet gøre det på et meget oplyst grundlag.

Vi vil bestemt ikke spare advokaten væk, hvis vi skal købe virksomhed en anden gang og vi kan give Michael Duelund og Penta Advokater vores bedste anbefalinger.

Vil du vide mere?