Få rådgivning i forbindelse med forhandling og salg af virksomhed

Hurtigere sagsbehandling ved fusioner og spaltninger

Erhvervsstyrelsen har medio april måned indført nye digitale arbejdsgange i forbindelse med registrering af fusioner og spaltninger. Tidligere er disse sager blevet behandlet manuelt med en sagsbehandlingstid på op til 11 uger. Denne manuelle sagsbehandling er nu blevet erstattet af en digital straksbehandling på forventet 24 timer, såfremt offentliggørelse af fusions-/spaltningsplan er fravalgt.

For at opnå adgang til den nye hurtigere sagsbehandling kræver det, at der:

  • er tale om en straksspaltning/-fusion
  • er udarbejdet kreditorerklæring
  • afgives yderligere oplysninger ved anmeldelsen på virk.dk

Det er en helt klar forbedring af den tidligere løsning, som udløste stor frustration grundet månedlange behandlingstider hos Erhvervsstyrelsen. Den nye løsning vil give et langt bedre flow, både i sager med enkeltstående fusioner og spaltninger, men særligt også i større omstruktureringer.

Har du spørgsmål til fusioner og spaltninger?

Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Humle Pugh for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?