Humle rådgiver virksomheder om kontrakter og risk management. Humle arbejder særligt med identificering og afdækning af juridiske risici i kontrakter, gennemgang og udarbejdelse af danske og engelske kontrakter samt undervisning af medarbejdere i brug af kontrakterne.

Derudover beskæftiger Humle sig med virksomhedsoverdragelser, generationsskifter og selskabsstruktur, herunder selskabsret, fusioner/spaltninger, planlægning og styring af due diligence-/overdragelses- processer, generationsskifteplaner, udarbejdelse af overdragelsesdokumenter samt vilkårsforhandling.

Artikler af Humle Pugh

Har du styr på risiciene i din virksomhed

Har du styr på risiciene i din virksomhed?

Erhvervslivet har travlt, og flere virksomheder kommer i klemme, fordi de ikke har styr på deres underleverandører. Læs her hvad du kan gøre for at undgå at havne i samme situation.