Få rådgivning ved virksomhedsoverdragelse

Gode råd ved omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskabsform

Når en personligt ejet virksomhed vokser, kan det ofte være mere hensigtsmæssigt at drive virksomheden i selskabsform. Ved oprettelsen af det nye selskab er der imidlertid en række praktiske forhold, du skal være opmærksom på.

Omdannelsen af den personligt ejede virksomhed til selskabsform sker typisk på baggrund af en anbefaling fra revisoren i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens årsrapport. Omdannelsen foretages herefter som en såkaldt ”skattefri virksomhedsomdannelse”.

I praksis betyder det, at man stifter et anpartsselskab ved at indskyde hele den personligt ejede virksomhed i selskabet i modsætning til f.eks. en kontant stiftelse, hvor man skal indskyde minimum 40.000 kr. kontant (ved bankoverførsel). En skattefri virksomhedsomdannelse er en temmelig kompleks størrelse og bør altid ske med revisors og advokatens bistand.

Det skal du være opmærksom på ved oprettelsen af et selskab

Når du har fået oprettet dit selskab (typisk med samme navn som din personligt ejede virksomhed tilføjet et ”ApS”) med det nye CVR-nummer, er der imidlertid en række praktiske forhold, du selv skal være opmærksom på.

Helt overordnet er det vigtigt, at omverdenen – såvel kunder som leverandører og samarbejdspartnere – bliver klart informeret om omdannelsen fra den personligt ejede virksomhed til et selskab.

Da det efter omdannelsen er selskabet, der driver virksomheden, skal du foretage alle de handlinger, du ville gøre, hvis virksomheden var købt af tredjemand. Det drejer sig blandt andet om følgende:

  • Aflæsning af el, vand og varme
  • Ændring af telefonabonnement, hjemmeside m.v.
  • Udstedelse af nye ansættelsesaftaler til medarbejderne
  • Ændring af forsikringspolicer
  • Omregistrering af aktiver, f.eks. biler og fast ejendom
  • Momsregistrering og registrering af arbejdsgiverforpligtelser m.v.

For at sikre de krav, der eventuelt måtte opstå i forbindelse med et samarbejde, skal selskabets fulde navn og CVR-nummer fremgå af alle breve, fakturaer, hjemmesider, mailsignatur og lignende.

Fra Penta Advokaters side anbefaler vi derudover, at du sender en orientering til leverandører/forretningsforbindelser i stil med følgende:

Orientering

Det skal herved meddeles, at virksomheden med virkning fra den XX.XX.202X er omdannet til et anpartsselskab, der drives under navnet X ApS, CVR-nr. XXXXXXXX.

Ved fakturering skal alle regninger stiles til selskabet med angivelse af CVR-nummer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Har du behov for juridisk rådgivning i forbindelse med en virksomhedsomdannelse?

Hos Penta Advokater foretager vi mange virksomhedsoverdragelse, og vi hjælper også gerne med din. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe i din konkrete situation.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.