Ring til os på76 10 00 88

Franchise

Vi rådgiver om udarbejdelse af franchiseaftaler, præcisering af aftaleforhold, forhandling af vilkår og kontrakter samt fastlæggelse af strategi for synergieffekter.

Franchise er udbredt i Skandinavien og dermed også i Danmark. Successen skyldes i stor udstrækning, at velgennemprøvede koncepter kan skaleres op og udbredes langt hurtigere end selvudviklede forretningsmodeller.

Den, der ønsker at blive selvstændig, kan hurtigt se sig selv i rollen som forretningsindehaver og med ”foden under eget bord”.

Rådgivere og pengeinstitutter har ligeledes langt lettere ved at forstå og godkende en forretningsplan, der læner sig op af kendte markeder og analyser samt realistiske afkast for den investerede kapital og arbejdsindsats.

Få rådgivning om franchiseaftaler

Penta Advokater rådgiver både franchisetagere og franchisegivere i forbindelse med franchiseaftaler, herunder hvorledes et franchisekoncept kan beskrives med en klar og gennemarbejdet franchisekontrakt.

Ved indgåelse af en franchiseaftale er det vigtigt, at der fra både franchisegiver og -tageres side er en gensidig forståelse og respekt for begge parters indsats og investering ved såvel succes som sammenbrud.

Vi ser en række franchisekontrakter, hvor der ikke er den fornødne balance mellem franchisetagers og franchisegivers risiko og muligheder. Det er afgørende for succes, at begge parter forstår indholdet og konsekvenserne af de enkelte vilkår i kontrakten. En franchisegivers succes afhænger i stor udstrækning af, at franchisetager opbygger en god og sund forretning. Succes avler succes – også inden for franchise.

Ofte oplever vi, at parterne ikke har overblik over konsekvenserne af de dokumenter, der er udarbejdet, hvorfor grundig rådgivning er en forudsætning for at undgå senere misforståelser og skuffelser. 

Vi anbefaler derfor, at I får udarbejdet en klar franchisekontrakt, som begge parter forstår indholdet af. Det skaber det bedste grundlag for et frugtbart samarbejde mellem parterne. 

Hos Penta Advokater har vi rådgivet om franchise gennem de seneste 20 år og vi har oparbejdet en unik viden om og indsigt i de forskellige typer af franchiseaftaler på markedet. 

Vi kan blandt andet være behjælpelige med;

  • Udarbejdelse af kontrakter
  • Præcisering af aftaleforhold
  • Forhandling af vilkår og kontrakter
  • Fastlæggelse af strategi for synergieffekter

Få en gratis vurdering af din franchisekontrakt

Kontakt os og få en gratis vurdering af, om din franchisekontrakt lever op til, hvad vi mener, er standarden i dag.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Seneste nyheder og viden om Franchise

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Trepartsaftalen og de nye lovændringer har til formål at understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser. Det skal være med til at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere bliver bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane.