Brændstof

Vi rådgiver benzinforhandlere og forpagtere om leverings- og forpagtnings/franchisekontrakter i det danske brændstofmarked.

Penta Advokater er advokater for hovedparten af forhandlere og forpagtere indenfor alle benzinmærker i Danmark. Derudover rådgiver vi branche- og mærkeforeninger om generelle vilkår og varetager konkrete kontraktforhandlinger overfor benzinselskaber i Danmark.

Unik viden om markedsvilkår og branchens udvikling

Hos Penta Advokater har vi mere end 20 års erfaring i rådgivning af benzinforhandlere og forpagtere om leverings- og forpagtnings/franchisekontrakter. Vi har opbygget en unik viden om markedsvilkårene og branchens udvikling, og vi har et indgående kendskab til det store udvalg af kontraktvariationer, der findes i brændstofmarkedet.

Juridiske forhold indenfor branchen

Penta Advokater rådgiver benzinforhandlere og forpagtere over hele landet. Vores mere end 20 års erfaring indenfor brændstofbranchen betyder, at vi har opbygget en betydelig viden om juridiske forhold indenfor branchen.

 

Mere end 20 års erfaring

Vi har erfaringen og kompetencerne til at give dig kompetent rådgivning, hvis du står med en juridisk problemstilling.

Vi kan blandt andet rådgive dig om;

 • Køb og salg af servicestationer
 • Leje af forplads eller hele stationer
 • Benzinstationers forpagtnings/franchisekontrakter
 • Udlejning af fast ejendom til benzinselskab
 • Salg af forurenet ejendom til anden anvendelse, for eksempel supermarked
 • Leveringsaftaler med benzinselskab
 • Miljøforsikring af servicestation
 • Myndighedskontakt
 • Retssager
 • Indkøbsaftaler og leverandørskifte
 • Generationsskiftemodeller målrettet benzinstationer

Vores advokater står klar til at hjælpe dig