Helge har beskæftiget sig med benzin- og franchisebranchen samt faggrupper indenfor privatpraktiserende sundhed i mere end 20 år, og har derved opbygget et indgående kendskab til de juridiske og forretningsmæssige problemstillinger i de pågældende brancher.

Helge forhandler kontrakter og vilkår, indgår overdragelses- samt samarbejdsaftaler, rådgiver om konflikthåndtering, varetager myndighedskontakt og forestår strategiarbejde.

Beskikkelsesår: 1988

Bestyrelse

  • Dansk Eksport Emballage ApS
  • K. Hansen Transport A/S
  • Innos Tools ApS
  • Kongeå Trailercenter A/S
  • AH Engros A/S
  • Godsejer Christian Johannes Petersen og Hustru Anna Petersens Mindelegat
  • Den Selvejende Institution Midtgården

Andre aktiviteter
Helge underviser og afholder kurser for både brancher og virksomheder

Artikler af Helge Busk

Hvad er bestyrelsens opgave

Hvad er bestyrelsens opgave?

Det er en udbredt misforståelse, at professionelle bestyrelser kun giver mening for store virksomheder. En korrekt sammensat bestyrelse kan bidrage med sparring og supplerende kompetencer, og derved sikre løbende udvikling uanset virksomhedens størrelse.

Kriser stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 har ændret hverdagen i mange virksomheder. Fokus er for en tid blevet flyttet fra vækst og langsigtede strategiplaner til tæt monitorering af virksomhedens cash-flow og løbende budgetopfølgning. Det stiller større krav til bestyrelsen.

Driver du din praksis i et I/S med et bagvedliggende ApS?

Driver du din praksis i et I/S med et bagvedliggende ApS?

Med virkning for indkomståret 2018 er der vedtaget en lovbestemmelse, der fastsætter, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst kan anses for selvstændig virksomhed.

Køb fysioterapiklinik

Overvejer du at købe en fysioterapiklinik?

Grundet lav tilgang af ydrenumre stiger prisen på fysioterapiklinikker voldsomt i disse år, men der er også et marked uden for ydrenumrene. Læs her hvad du skal være opmærksom på, hvis du har planer om at starte egen praksis.