Få rådgivning om køb eller salg af en tandlægeklinik

Overvejer du at sælge din tandlægeklinik til en kæde?

Der sker en markant og spændende udvikling af tandlægebranchen i disse år. Hos Penta Advokater oplever vi i stigende grad at blive kontaktet af tandlæger, som overvejer at sælge deres klinik til et kædesamarbejde.

Der har tidligere været en udtalt diskussion om tandlægekæders berettigelse. Faktum er dog, at de er en del af branchen, og kæderne i øvrigt er forskellige. Det kan for nogle være det helt rigtige at sælge til et kædesamarbejde, mens det for andre slet ikke vil give mening.

Penta Advokater er ikke fortaler for hverken det ene eller andet, men vi rådgiver gerne om fordele og ulemper, så du kan træffe din beslutning på et oplyst grundlag. Nedenfor kan du læse nogle af de overvejelser, du bør gøre sig inden et salg.

Arbejdsforpligtelse

Tandlægekæderne bistår som oftest med alt det omkringliggende (administration, HR, markedsføring osv.), men kæden er ikke i sig selv en tandlæge. Derfor ligger der også en forpligtelse om, at sælger-tandlægen fortsætter med at arbejde i en vis minimumperiode efter salget.

Hvis du som tandlæge ønsker at stoppe straks, er er salg til en kæde næppe en mulighed.

Udvikling og sparring

I kædesamarbejder følger andre muligheder for faglig sparring og udvikling, som du muligvis ellers ikke ville kunne opnå. For nogle tandlæger kan det i sig selv være grundlaget for at sælge til en kæde, da det er en god mulighed for at dygtiggøre sig både tandlægefagligt og forretningsmæssigt.

Kædens og tandlægens interesser vil som oftest være sammenfaldende her.

Medarbejdere

Kæderne varetager typisk administration, HR, markedsføring osv., og der er visse stordriftsfordele heri. Det betyder samtidig, at man skal forvente, at medarbejderstaben i klinikken skal reduceres.

Du skal derfor være indstillet på at afskedige gode medarbejdere, som har fulgt dig i mange år.

Fremtidig gevinst

Det forekommer, at dele af tandlægens gevinst ved kliniksalget skal geninvesteres i kæden, hvorefter gevinsten stilles i udsigt ved aktie-udbytte, hvilket er baseret på den fremtidige indtjening af hele kæden.

Tandlægen skal i disse tilfælde være opmærksom på, at der er tale om estimerede tal, og at kæden har en interesse i at fremstå som velkonsolideret og veltjenende.

Vi anbefaler, at du kigger nøgternt på de resultater, kæden indtil videre har opnået, og forholder dig kritisk til den forventede indtjening. Hvis kæden ikke tjener penge, vil tandlægen ikke få den gevinst, han/hun er stillet i udsigt.

Overvejer du at sælge til en tandlægekæde?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk bistand samt en vurdering af fordele og ulemper ved salg til kædesamarbejder, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Helge Busk og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?