Ring til os på76 10 00 88

Entrepriseret og byggeprojekter

Har du brug for hjælp til en sag vedrørende entreprise og byggeri, så står vores erfarne advokater klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os

Entrepriseret og byggeprojekter

Med juridisk rådgivning kan projektets samlede risiko mindskes.

Ikke to byggeprojekter er ens – ethvert projekt har sine udfordringer. Alligevel er der nogle gennemgående temaer, som bør være genstand for overvejelser i ethvert byggeprojekt.

Vi rådgiver i alle byggeprojektets faser
Når du som bygherre, entreprenør eller rådgiver indgår i større projekteringsopgaver, vil byggeprojektet kunne opdeles i en række forskellige faser;

 • Fase 1: Areal/jord
  Er jordbunden som forventet? Kan projektet rummes indenfor lokalplanen? Skal jordkøbet betinges af godkendelser eller byggetilladelse?
 • Fase 2: Finansiering
  Hvordan finansieres projektet? Kan der opnås offentlig støtte? Hvordan skal ejerstrukturen være? Skal projektet udskilles i et særligt selskab?
 • Fase 3: Projektering
  Lokalplanforslag, kommunale tilladelser, tegninger og materialebeskrivelser, salgsprospekter, nabohøringer, forhåndstilsagn fra købere/lejere
 • Fase 4: Udbudsmateriale
  Valg af entrepriseform – total, hoved- eller fagentreprise. Tilbudsindhentning, udbud eller prækvalifikation. Indgåelse af entreprisekontrakter. Koordinering af garantibestemmelser i hele aftalekæden
 • Fase 5: Strategiske dispositioner
  Er projektet gjort salgsklar/salgsoptimeret, overdragelsesaftaler på hele eller dele af projektet, stiftelse af grundejerforeninger, ejerforening eller lignende og garantiforpligtelser
 • Fase 6: Byggefasen
  Konflikthåndtering i byggefasen, så konflikter ikke forsinker eller standser byggeriet, overholdelse af reklamationsforpligtelser, mangelsafhjælpning, opfølgning på betalingsplan, afleveringsforretning og afleveringsprotokol
 • Fase 7: Afslutning
  Endelig tinglysning og overdragelse, frigivelse af købesummer/entreprisesummer og nedskrivning af garantier

Beskrivelsen er ikke udtømmende, men faserne ovenfor indeholder alle forskellige juridiske problematikker, hvor du som entreprenør, bygherre eller byggerådgiver med fordel kan søge juridisk rådgivning for dermed at mindske projektets samlede risiko.

Penta Advokater rådgiver om AB92, ABT93 og AB Forbruger, gennemgang og koncipering af entrepriseaftaler, garantidokumenter, kontrakter indenfor development med videre. Derudover repræsenterer vi entreprenører og bygherrer i tvister vedrørende byggeriets retsforhold.

Bestil et gratis og uforpligtende opkald

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt – forhåbentlig allerede i dag.

Seneste nyheder og viden om Entrepriseret og byggeprojekter