Entrepriseaftalens indgåelse – er der aftalt AB?

Entrepriseaftalens indgåelse – er der aftalt AB?

Området for entrepriseretten er ikke lovreguleret, hvilket betyder, at der består en betydelig aftalefrihed på området. Imidlertid har Boligministeriet gennem årene udsendt et sæt standardvilkår.

Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

I langt størstedelen af alle entreprisesager inden for erhvervsbyggerier vedtages regelsættet ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” – også kaldet AB 92.