Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

I langt størstedelen af alle entreprisesager inden for erhvervsbyggerier vedtages regelsættet ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” – også kaldet AB 92.