Staten har indført nye inddrivelsestakster. Der er ligeledes indført nye inddrivelsesmuligheder og samtidig er der sket en skærpelse af straffen for skatteunddragelse.