5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

Som erhvervsdrivende kan det have alvorlige konsekvenser for din virksomhed, hvis dine kunder ikke betaler for de varer eller ydelser, du leverer til dem. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du opkræver udeståender.

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Hvis en kreditor indleverer en udlægsanmodning og opgør den fulde fordring, men begrænser udlægsanmodningen til en del af fordringen, afbrydes forældelsen så for det fulde krav, eller alene for den begrænsede del?

Gode råd i forhold til fakturaer og henstand

Gode råd i forhold til fakturaer og henstand

Både i Danmark og udlandet mærker erhvervslivet konsekvenserne af coronavirus/COVID-19. Læs hvordan du kan udvise samfundssind og samtidig sikre din egen virksomhed bedst muligt.

Sådan beregner du renter ved skyldige fakturabeløb

Sådan beregner du renter ved skyldige fakturabeløb

Hvis dine kunder ikke betaler til tiden, har du mulighed for at pålægge renter, når du sender en betalingsrykker til dem. Her kan du finde mere information om, hvornår renterne må pålægges og hvilken sats, du skal bruge.