Få rådgivning om opdatering af kontrakter

Kan virksomhedens kontrakter tilpasses, afvikles eller udskydes?

I krisetider som eksempelvis under COVID-19 kan det være nødvendigt at tilpasse virksomheden. I den proces er en grundig gennemgang af virksomhedens kontrakter vigtig.

I krisetider er penge og likviditet ofte altafgørende. Der vil typisk være flere elementer at skrue på – ét af dem er virksomhedens kontrakter.

Gennemgå virksomhedens kontrakter

Foretag en grundig gennemgang af virksomhedens kontrakter og vurdér, om de kan tilpasses, afvikles eller udskydes.

  • Lejekontrakter
    Er der mulighed for at fremleje eller reducere lejearealet eller lejen?
  • Leasingkontrakter
    Kan de afvikles eller kan der ske tilbagekøb?
  • Ansættelseskontrakter
    Hvilke muligheder er der for at tilpasse medarbejderne til den aktuelle opgavemængde? I forhold til COVID-19 skal du være opmærksom på, at det skal ske med respekt for hjælpepakkerne, hvis der er søgt om disse.

Øvrige elementer du bør være opmærksom på i krisetider

I denne video forklarer advokat Niels Aamann om gennemgangen af virksomhedens kontrakter, ligesom han kommer med en række gode råd til virksomhedsdrift under og efter krisetider.

Hvis du ikke fik svar på dine spørgsmål ved at se videoseminaret, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?