Ring til os på76 10 00 88

Testamente Særeje Fuldmagter

Det er vigtigt, at du overvejer dine egne og din families økonomiske forhold, både mens du lever, og ved din død. Vi hjælper dig frem til den rette løsning.

Hos Penta Advokater har vi et specialiseret team i familieret, som kan hjælpe dig frem til den rigtige løsning, når det gælder testamente, særeje og fuldmagter.

Rådgivning om fordeling af formuen – nu og efter din død

Vores mangeårige erfaring viser, at mange mennesker ikke vil have arven fordelt efter sig, som arveloven foreskriver, og derfor vil det ofte være hensigtsmæssigt med et testamente.

Typiske formål med testamenter er, at;

  • Sikre samlevende
  • Sikre særeje for børn
  • Fordele arv mellem dine og mine børn

Der kan også være god grund til at se nærmere på formueforholdene, mens I er i live. Efter loven får I automatisk formuefællesskab, når I gifter jer, men der kan være mange situationer, hvor et særeje er en bedre løsning.

Vi kan også være behjælpelige med at udarbejde en generalfuldmagt fra eksempelvis den ene ægtefælle til den anden. På den måde sikrer I, at I fortsat kan råde over familiens aktiver i levende live – eksempelvis familiens ejendom, hvis den ene bliver dement. Vi kan desuden lave fremtidsfuldmagter.

Kontakt Penta Advokaters familieretsteam og få rådgivning om, hvorvidt fordelingen af din formue sker efter dine ønsker, både mens du er i live og efter din død.

Seneste nyheder og viden om Testamente Særeje Fuldmagter