Fremtidsfuldmagt

Bør man vælge en advokat til at hjælpe med udarbejdelsen af en fremtidsfuldmagt?

I denne uge har TV Syd bragt flere indslag om, at hver femte fremtidsfuldmagt bliver afvist i Familieretshuset.

At forberede sig på fremtiden indebærer ofte mere end blot at spare op til pensionen eller udarbejde et testamente. En vigtig del af denne forberedelse kan også inkludere at sikre, at dine ønsker og behov bliver respekteret og opfyldt, hvis du en dag ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver en betroet person (fuldmægtigen) ret til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til det selv. At få udarbejdet en sådan fuldmagt af en advokat kan være afgørende for at sikre, at alt går efter hensigten. Her er nogle grunde til hvorfor:

1. Juridisk ekspertise og erfaring

Advokater har den nødvendige juridiske uddannelse og erfaring til at udarbejde en fremtidsfuldmagt korrekt. De kender lovgivningen indgående og kan sikre, at alle juridiske krav bliver opfyldt. En advokat kan navigere i de komplekse regler og procedurer og dermed minimere risikoen for fejl, som senere kan føre til, at fuldmagten bliver anfægtet eller ugyldig.

2. Individuel Rådgivning

Hver persons situation er unik, og en advokat kan tilbyde skræddersyet rådgivning, der tager højde for dine specifikke behov og ønsker. En standard fuldmagtsskabelon fra internettet kan ofte ikke dække alle nuancer i dine personlige forhold. Advokaten kan rådgive om, hvilke beslutningsområder der bør inkluderes, hvilke beføjelser fuldmægtigen skal have for at kunne handle i din bedste interesse og hvilke konsekvenser forskellige valg kan have.

3. Forebyggelse af konflikter

Familiedynamikker kan være komplekse, og uden en klart defineret fremtidsfuldmagt kan der opstå konflikter mellem pårørende om, hvem der har ret til at træffe beslutninger, eller hvad dine ønsker har været. En advokat kan hjælpe med at udarbejde en fuldmagt, der tydeligt angiver, hvem der har myndigheden, og hvilke beføjelser denne person har, hvilket kan reducere risikoen for tvister og splid i familien.

4. Sikkerhed og gyldighed

Når en advokat udarbejder fremtidsfuldmagten, sørger de for, at den opfylder alle formelle krav og procedurer, som er nødvendige for at sikre dens gyldighed. Dette er med til at forhindre, at fuldmagten senere bliver kendt helt eller delvist ugyldig, hvilket kunne efterlade dig uden den nødvendige beskyttelse. Flere tror fejlagtigt, at deres fremtidsfuldmagten er ”godkendt”, når de har været ved notar og vedkendt sig fuldmagten. En notar påser dog alene, om den pågældende er den man udgiver sig for at være, og om man fornuftsmæssigt er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt. Notaren påser derimod ikke, om indholdet i fremtidsfuldmagten opfylder kravene i henhold til Lov om Fremtidsfuldmagter – eller om indholdet i øvrigt er klart og tydeligt og hensigtmæssigt.

Den egentlige prøvelse af fremtidsfuldmagtens juridiske indhold sker først i forbindelse med ikraftsættelsen af fuldmagten i Familieretshuset. Som TV Syd har undersøgt, viser det sig desværre, at hver femte fremtidsfuldmagt aldrig bliver sat i kraft bl.a. fordi de f.eks. strider direkte imod loven.

5. Ændringer og opdateringer

Livssituationer ændrer sig, og det kan derfor være nødvendigt at revidere og opdatere din fremtidsfuldmagt med tiden. En advokat kan hjælpe med at vurdere, om der er behov for ændring eller ej og i så fald at foretage disse ændringer korrekt og sikre, at fuldmagten fortsat er gyldig. Derudover kan advokaten også hjælpe med i første omgang at fremtidssikre fremtidsfuldmagten i det omfang det kan lade sig gøre, ved at tage højde for de mest oplagte ændringer i din situation og behov.

Konklusion

At udarbejde en fremtidsfuldmagt er en vigtig beslutning, der kan have stor betydning for din fremtidige trivsel og sikkerhed. Ved at vælge en advokat til denne opgave får du adgang til ekspertise, personlig rådgivning og juridisk sikkerhed, som kan være afgørende for at sikre, at fuldmagten fungerer efter hensigten. Dette kan give ro i sindet og tryghed i visheden om, at dine ønsker og behov vil blive respekteret, uanset hvad fremtiden måtte bringe.

Bestil et gratis og uforpligtende opkald

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt – forhåbentlig allerede i dag.

Vil du vide mere?