Få rådgivning om behovet for testamente og fremtidsfuldmagt

Få svar på dine spørgsmål om fremtidsfuldmagt og testamente

Vi åbner dørene for gratis, individuelle samtaler med tidsbestilling, hvor du har mulighed for at få svar på dine spørgsmål om fremtidsmagt og testamente.

Vi har tidligere fået god respons på vores tilbud om gratis, individuelle og uforpligtende samtaler om testamente og fremtidsfuldmagt med tidsbestilling. Nu gentager vi muligheden.

Til mødet kan du og eventuelt din partner få afklaret dit/jeres eventuelle behov for en fremtidsfuldmagt og/eller et testamente og få stillet de spørgsmål, du/I måtte have. Det kunne f.eks. være:

 • Hvem arver, hvis jeg/vi ikke laver et testamente?
 • Hvordan sikrer jeg/vi, at arven bliver fordelt, som jeg/vi ønsker?
 • Hvordan sikrer jeg/vi, at vores børn ikke skal dele arven med svigerbørn i tilfælde af skilsmisse?
 • Giver det mening for mig/os at oprette en fremtidsfuldmagt?

Der er tale om individuel samtale med udgangspunkt i din/jeres konkrete situation, hvor du/I kan få afklaring af dét, der optager dig/jer. Har du en samlever/ægtefælle er det en fordel, hvis I har mulighed for at komme sammen.

Tid, sted og tilmelding

I løbet af april, maj og juni afholder vi en ”temadag” på hvert af vores 5 kontorer. Der er et begrænset antal tider de pågældende dage, som fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet. Tilmelding er derfor påkrævet.

Temadagene afholdes:

 • Grindsted: På kontoret Hedemarken 23, 7200 Grindsted torsdag d. 22. april. (Er afholdt)
 • Kolding: På kontoret Kolding Åpark 8A, 4. sal th., 6000 Kolding onsdag den 28. april. (Er afholdt)
 • Ribe: På kontoret Tvedgade 21, 1., 6760 Ribe onsdag den 5. maj.
 • Vejen: På kontoret Torvegade 16, 6600 Vejen tirsdag den 18. maj.
 • Esbjerg: På kontoret Dokken 10, 6700 Esbjerg torsdag den 3. juni.

Tilmelding sker på telefon: 76 10 00 88 og skal ske senest:

 • Den 20. april kl. 16:30 for Grindsteds vedkommende (er afholdt)
 • Den 26. april kl. 16:30 for Koldings vedkommende (er afholdt)
 • Den 3. maj kl. 16:30 for Ribes vedkomende
 • Den 17. maj kl. 12:00 for Vejens vedkommende
 • Den 1. juni kl. 16:30 for Esbjergs vedkommende

Bemærk: Tiderne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Vil du vide mere?