Ring til os på76 10 00 88

Landbrug

Vi rådgiver landmænd og har et indgående kendskab til branchen. Vores erfaring og kompetencer sikrer dig kompetent juridisk rådgivning, både når det går godt og mindre godt.

Penta Advokater har mange års erfaring med rådgivning af landmænd. Vi er på banen i såvel gode tider for branchen, som når der er krise. Vi ved, hvad der rører sig i branchen, da vi har tæt kontakt til;

 • Landmænd via gårdråd og bestyrelser
 • Realkreditinstitutter
 • Pengeinstitutternes landbrugscentre
 • Landboforeninger
 • Maskinforhandlere og mange andre leverandører til branchen

Tilbud om gratis formøde

Kontakt vores landbrugsteam for et gratis formøde og en vurdering af, om vi kan hjælpe dig med din sag/situation. Hvis du vælger ikke at indgå et samarbejde med os herefter, får du ingen regning for dette møde.

Juridisk rådgivning og en ærlig vurdering af din sag

Vores landbrugsteam kan blandt andet hjælpe med;

 • Forhandling med pengeinstitut når kreditten strammer til
 • Gennemgang af den økonomiske situation og vurdering af fremtiden
 • Indledning af rekonstruktionsbehandling
 • Indledning af konkurs
 • Køb og salg af ejendomme
 • Forhandling af kontrakter
 • Udarbejdelse – og gennemgang – af relevante kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, forpagtningskontrakter, gylleaftaler, kviehotelaftaler m.v.
 • Retssager
 • Ledelse og udvikling
 • Sikring af god kommunikation og samarbejde med pengeinstitut
 • Generationsskifte
 • Etablering af selskabskonstruktion

Kontakt Penta Advokater, inden du indgår nye aftaler, som du er usikker på. Vi tager gerne et møde med dig for at give en kontant og ærlig vurdering af din situation.

Vi er medlem af danske Landbrugsadvokater og trækker på dette netværk, så vi kan sikre at vores kunder får den bedst mulige juridiske rådgivning.

Seneste nyheder og viden om Landbrug

Arbejdsulykker i landbruget

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.