Arbejdsulykker i landbruget

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.

Opsigelse af handicappet medarbejder

Opsigelse af handicappet medarbejder

Det kan være fristende at afskedige en handicappet medarbejder, hvis man mener, at vedkommende ikke præsterer godt nok eller ikke kan udføre sit arbejde på samme niveau som kollegaerne. En sådan afskedigelse kan dog have alvorlige konsekvenser.

Få registreret dit varemærke i Danmark for 3000,-

Valg af varemærketype

I denne artikel, vil vi redegøre for de mange forskellige varemærketyper, der kan ske registrering for. 

Entrepriseaftalens indgåelse – er der aftalt AB?

Entrepriseaftalens indgåelse – er der aftalt AB?

Området for entrepriseretten er ikke lovreguleret, hvilket betyder, at der består en betydelig aftalefrihed på området. Imidlertid har Boligministeriet gennem årene udsendt et sæt standardvilkår.