Ring til os på76 10 00 88

Konkurs/Rekonstruktion

Få kompetent rådgivning, når økonomien bliver en udfordring.
Penta Advokater har over en lang årrække opbygget et stærkt team, der kan bistå med kompetent rådgivning, når økonomien bliver en udfordring.

Vi kan blandt andet rådgive om;

 • Tilpasning af virksomheden
 • Forhandlinger med finansielle samarbejdspartnere
 • Gennemførelse af frivillige eller tvangsakkorder
 • Rekonstruktionsbehandling
 • Konkursbehandling
 • Gældssanering

Vores insolvens team tæller partnere, jurister, fuldmægtige, sagsbehandlere samt stud.jur., og i hver enkelt situation sammensætter vi et team med de kompetencer, der kræves for at løse den konkrete sag. Det sikrer en kompetent, hurtig og effektiv sagsbehandling.

Kompetent rådgivning

I situationer hvor økonomien er presset, er det vigtigt at have en faglig kompetent rådgiver at støtte sig op af. Det giver mulighed for at ændre kurs, når forløbet kræver det, så det optimale resultat kan nås.

Vi vil gerne involveres så tidligt i processen som muligt, da det øger muligheden for at nå det optimale resultat. Der kan for eksempel være tale om;

 • Tilpasning af virksomheden ved frasalg eller tilkøb af aktiviteter
 • Indgåelse af ordning med enkelte større kreditorer
 • Indledning af rekonstruktion indenfor eller udenfor konkurslovens regler
 • Gennemførelse af akkordordninger med ultimativ afvikling ved konkurs med efterfølgende gældssanering
 • Vi udfører opgaver for debitorerne, men vi bistår også kreditorer i form af pengeinstitutter, offentlige virksomheder og almindelige kreditorer

Seneste nyheder og viden om Konkurs/Rekonstruktion

Overvej ansættelsesklausuler i krisetider

Overvej ansættelsesklausuler i krisetider

Danmark står muligvis over for en recession i 2023. Det er derfor relevant at overveje, hvordan man sikrer sin omsætning i 2023 og fremad. En af måderne hvorpå man kan sikre sin omsætning er ved at indgå aftaler om konkurrence- og kundeklausuler med visse særlige nøglemedarbejdere.

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.