Ring til os på76 10 00 88

Konkurs og rekonstruktion

Få kompetent rådgivning, når økonomien bliver en udfordring. Hos Penta Advokater får du et team af advokater med fagspeciale indenfor konkurs og rekonstruktion. Det er din garanti for kompetent rådgivning.

Penta Advokater har over en lang årrække opbygget et stærkt team, der kan bistå med kompetent juridisk rådgivning, når økonomien bliver en udfordring. Vores insolvens team tæller partnere, jurister, fuldmægtige, sagsbehandlere samt stud.jur., og i hver enkelt situation sammensætter vi et team med de kompetencer, der kræves for at løse den konkrete sag. Det sikrer en kompetent, hurtig og effektiv sagsbehandling. Vi effektiviserer  konkursbehandlingen ved brug af digitale løsninger, til gavn for kreditorer og panthavere.

Vi kan blandt andet rådgive om:

 • Konkursbehandling af både personlige og virksomhedsrelaterede konkursboer
 • Tvangsopløsninger
 • Rekonstruktioner
 • Rådgivning af nødlidende virksomheder og omstruktureringer
 • Gældssaneringer
 • Landbrugskonkurser herunder landbrugsdrift

Tidlig involvering er vigtig for processen

Vi vil gerne involveres så tidligt i processen som muligt, da det øger muligheden for at nå det optimale resultat. Der kan for eksempel være tale om:

 • Tilpasning af virksomheden ved frasalg eller tilkøb af aktiviteter
 • Indgåelse af ordning med enkelte større kreditorer
 • Indledning af rekonstruktion indenfor eller udenfor konkurslovens regler
 • Gennemførelse af akkordordninger med ultimativ afvikling ved konkurs med efterfølgende gældssanering
 • Vi udfører opgaver for debitorerne, men vi bistår også kreditorer i form af pengeinstitutter, offentlige virksomheder og almindelige kreditorer

 

Digitalisering af konkursprocessen

Konkurssystem ”BELLA”

Hos Penta Advokater anvender vi et digitalt konkurssystem, som skaber stor værdi og giver mange fordele for konkursboets kreditorer og panthavere. Systemet effektiviserer bobehandlingen og håndterer tvangsopløsninger og konkursboer hurtigere. Derudover imødekommer systemet de behov, som kreditorer, panthavere,
skifteretten m.v. i dag efterspørger.

 

Af væsentlige fordele kan nævnes:

 • Kreditorportal
  Hvor boets kreditorer kan anmelde og korrigere deres anmeldelser, hente kreditorinformationer samt holde sig opdaterede på status i konkursboet.
 • Panthaverstatus
  Panthavere kan hente panthaverstatus i konkursboerne på kreditorportalen og se, status på pantet, herunder også regnskabsmæssigt, indtægter, udgifter m.v.
 • Integrationer
  Systemet har et hav af forskellige integrationer med øvrige parter og samarbejdspartnere, herunder integration til Erhvervsstyrelsen hvor der bl.a. kan hentes regnskaber, integration til banker hvor der kan hentes kontoudskrifter m.v. samt integration til auktionshuse hvor det fremgår, hvilke aktiver vi har til salg inkl. mulighed for at give bud herpå.

Vælg en erfaren og specialiseret konkursadvokat

Der er mange grunde til at vælge Penta Advokater, men det kan bl.a. nævnes, at:

 • Vi har en specialistviden indenfor insolvens, som også er opdelt på brancheområder.
 • Vi er et af de førende advokathuse indenfor landbrugsområdet, hvilket gør os særligt kompetente til at behandle landbrugskonkurser og driftssager.
 • Vi har særligt fokus på at få afsluttet og lukket vores sager hurtigst muligt, hvilket er en fordel for såvel kreditorerne, panthaverne, skyldnerne som skifteretten.

Vidste du, at..

Penta Advokater A/S behandler over 100 konkursboer, rekonstruktioner og tvangsopløsninger om året. Dertil kommer rådgivningsopgaver af nødlidende virksomheder og gældssaneringssager.

  Læs vores brochure

Vores erfarne konkursadvokater står klar til at hjælpe dig

Seneste nyheder og viden om Konkurs/Rekonstruktion

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.