Malene Buch Andersen

Partner, advokat (L)
Telefon: 76 11 41 73

Malene arbejder primært med insolvens, konkursbehandling og rekonstruktioner af virksomheder.

Derudover beskæftiger Malene sig med retssagsbehandling, særligt inden for straffesager.

Beskikkelsesår: 2017

Andre aktiviteter

  • Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Esbjerg
  • Medhjælper for skifteretten i Esbjerg i konkurs- og tvangsopløsningssager
  • Udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel i 2019
  • Medlem af Danske Insolvensadvokater

Publikationer

Artikler af Malene Buch Andersen

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Valg af varemærketype

I denne artikel, vil vi redegøre for de mange forskellige varemærketyper, der kan ske registrering for. 

Indarbejdelse af varemærker

I denne artikel vil vi introducere reglerne om indarbejdelse af varemærker, som er et værktøj der kan bruges i forbindelse med registrering af varemærker.

Valg af varemærke

Hvordan vælger man et godt og stærkt varemærke? Det er ikke altid en let opgave, men vi vil i denne artikel komme med et par retningslinjer.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.