Valg af varemærketype

I denne artikel, vil vi redegøre for de mange forskellige varemærketyper, der kan ske registrering for. 

Mange forbinder varemærker med logoer. Det vil derfor overraske mange, at den melodi som Danske Spil f.eks. bruger i deres reklamer, når terningen ruller hen over skærmen, også er beskyttet som et varemærke. Herudover er ordene ”Danske Spil” og selve deres logo med den karakteristiske terning også beskyttet, med hver deres separate varemærke.

Varemærker kan have forskellig karakter og der findes derfor forskellige varemærketyper. Som nævnt med Danske Spil-eksemplet kan samme brand være beskyttet af mere end ét varemærke og inden for mere end én type. Dette gøres ofte for at sikre beskyttelsen bedst muligt.

De forskellige varemærketyper er oplistet nedenfor:

Ordmærke

Består af kombinationer af standardtegn, herunder bogstaver, tal og tegn

Lydmærke

Består udelukkende af en lyd eller en lydkombination

Mønstermærke

Består udelukkende af regelmæssigt gentagne elementer.

Farvemærke

Består udelukkende af én farve.

Figurmærke

Består af logoer som kan kombineres med ord. Her er udformningen af såvel figurer som tekst i fokus.

Formmærke

Består 3D-figurer, fx beholdere, emballage eller lignende og kan kombineres med tekst.

Duftmærke

Består udelukkende af én duft.

Positionsmærke

Består af angivelser af en særlig måde, varemærket er anbragt på.

De mest anvendte varemærketyper er ord- og figurmærker. Ved registrering af et figurmærke, opnås en eneret og beskyttelse af mærket i sin helhed. Varemærket beskyttes med andre ord nøjagtigt som det ser ud og ikke kun med de ord eller øvrige delelementer, der indgår i logoet. Ved registrering af et ordmærke, opnås en eneret til at bruge netop den pågældende ordsammensætning i enhver henseende inden for de vareklasser, varemærket er registreret. Her ser man således ikke på skrifttypen eller lignende.

Et varemærke skal have særpræg, for at kunne registreres. Det vender vi tilbage til i en senere artikel. Hvis ikke et ordmærke har det fornødne særpræg, kan det af og til lade sig gøre at opnå registrering som et figurmærke i stedet, idet figurmærkerne indeholder flere elementer som kan øge særprægsvurderingen.

Spørgsmål til valg af varemærketype?

Har du spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Vil du vide mere?