Ny Højesteretsafgørelse om forvekslelighed blandt varemærker

Den 4. oktober 2023 satte Højesteret et punktum i sagen mellem T. Hansen Gruppen og TREK Bicycle Corporation, som siden år 2019 har verseret først ved Sø- og Handelsretten og senere ved Østre Landsret.

Højesteret fandt, at T. Hansen ikke havde krænket TREK’s varemærke ved, at benytte OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY som kendetegn i forbindelse med produktion, eksport, import, markedsføring, udlevering og salg af cykel- og motorcykelbeklædningsgenstande.

Afgørelsen

I afgørelsen tager Højesteret stilling til om varemærket TREK, inden T. Hansen tog mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHONOLOGY i brug, var velkendt og dermed omfattet af den udvidede beskyttelse i varemærkelovens §4, stk. 2, nr. 3.  For at varemærket kan anses som omfattet af den udvidede beskyttelse, kræves det, at en ikke ubetydelig af indtjeningen stammer fra den relevante kundekreds. Trods omfattende bevisførelse fra TREK Bicycle Corporations side kom Højesteret frem til, at ”TREK” ikke var omfattet af den udvidede beskyttelse, da det ikke var bevist, at mærket var betydeligt kendt af den relevante offentlighed.

Da varemærket TREK ikke ansås som værende velkendt om omfattet af den udvidede beskyttelse, tog Højesteret stilling til, om mærkerne krænkede varemærket TREK efter det almindelige princip om forvekslelighed. Det vil sige en vurdering af, om der er risiko for, at forbrugerne vil forveksle mærkerne, herunder antage at der er en forbindelse imellem mærkerne. Højesteret nåede frem til, at der ikke forelå en risiko for forveksling af de ovennævnte mærker.

Der blev lagt vægt på, at målgruppen for TREK må anses for at have et ikke ubetydeligt kendskab til mærker, da mærket sælges til hel- og halvprofessionelle sportsudøvere og motionister. Derudover blev der lagt vægt på, at OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY kun sælges i T. Hansens egne butikker og ofte sælges sammen med andre lavt prissatte varer samt at de kun markedsføres i T. Hansens egne kataloger og i tv-reklamer for T. Hansen.

På ovenstående baggrund blev T. Hansen Gruppen frifundet for krænkelse af varemærket TREK, og T. Hansen Gruppen blev tilkendt kr. 750.000,00 i sagsomkostninger ved Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret.

Spørgsmål til varemærkeregistrering?

Har du spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?