Skilsmisse & bodeling

Vi hjælper gerne med at sikre dig den mest optimale løsning.

I har krav på at blive separeret, hvis blot den ene part ønsker det. Ved separationen skal I blive enige om vilkårene enten ved aftale eller ved dom.

Rådgivning om ægtefællebidrag, bodeling m.v.

To af de ting I skal være enige om efter en separation eller skilsmisse, er;

  • Hvorvidt den ene skal have ægtefællebidrag af den anden.
  • Hvordan værdierne skal deles mellem jer

Hvis I ikke er enige om ægtefællebidraget, kan I ikke blive separeret i Familieretshuset, men skal igennem byretten. Derfor kan det være en god idé at få rådgivning om ægtefællebidrag m.m., inden I indsender anmodningen om separation eller skilsmisse.

Når I bliver skilt eller separeret, har I ikke længere formuefælleskab og jeres aktiver/passiver skal opdeles. Udgangspunktet er ligedeling, men der er aftalefrihed, hvilket betyder, at I kan dele, som I kan blive enige om. Hvis I ikke kan blive enige, kan sagen overgå til en bobehandler, som står for at gennemføre delingen i henhold til reglerne herom. Her kan du med fordel vælge at være repræsenteret ved en advokat – advokaten varetager dine interesser alene og hjælper dig med forhandlinger om delingen.

Da man ofte er i en følelsesmæssig påvirket situation, når man vælger at gå fra hinanden, er det en god ide at få professionel rådgivning, for eksempel til at sikre en rimelig bodeling, hvor der er taget højde for både pensioner, skat m.m. Hos Penta Advokater har vi mange års erfaring på området og hjælper gerne med at sikre dig så optimal en løsning som muligt.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig