Disse tilskud bør du være opmærksom på som fraskilt forælder

Disse tilskud bør du være opmærksom på som fraskilt forælder

Hvis du er blevet skilt og børnene skal bo hos dig, kan der være forskellige muligheder for økonomiske tilskud. Her får du et overblik over de forskellige tilskud.

Som fraskilt forælder har du mulighed for at få forskellige tilskud. Tilskuddene vil typisk afhænge af din og din tidligere ægtefælles indtægt, samt hvorvidt du reelt er enlig forsøger.

Med denne artikel vil vi forsøge at skabe et overblik over nogen af de tilskud, du måske kan være berettiget til.

Børnebidrag fra den anden forælder

Selvom forældre har bopæl hver for sig, er de begge forpligtede til at deltage i forsørgelsen af deres børn. Derfor har du som bopælsforælder mulighed for at få børnebidrag fra den anden forælder, medmindre denne i tilstrækkeligt omfang deltager i forsørgelsen af børnene ved direkte at afholde udgifter, der vedrører dem.

Børnebidraget består af et grundbeløb og et fast tillæg, som tilsammen kaldes normalbidraget. Normalbidraget reguleres årligt, og i 2021 udgør det 1.443 kroner. Hvis børnenes anden forælder har en høj indkomst, kan der blive tale om yderligere tillæg.

– Aftalen om børnebidrag indgår I som udgangspunkt selv. Familieretshuset har en blanket, I med fordel kan benytte, men I behøver ikke sende den ind til Familieretshuset. I skal blot huske at underskrive blanketten i to eksemplarer og beholde et eksemplar hver, siger advokat Signe Brodtkorb og tilføjer

– I vurderingen af om der skal betales børnebidrag har det bl.a. betydning, om forældrene har fælles forældremyndighed eller den ene har forældremyndigheden alene, ligesom også samværsordningen har stor betydning. Der ses også på, hvor meget samværsforælderen generelt deltager i forsørgelsen af børnene ved at afholde udgifter vedrørende dem. Hvis der er fælles forældremyndighed og børnene er lige meget hos jer hver især (altså hvis I har dét, man ofte kalder en 7-7 ordning), og I bidrager ligeligt til barnets forsørgelse, betales der normalt ikke børnebidrag.

Børnetilskud fra Udbetaling Danmark

Hvis børnene bor hos dig, og du reelt er enlig forsørger – det vil sige, at du for eksempel ikke er samlevende på ny – vil du sandsynligvis være berettiget til børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Det er dig selv, der skal søge om børnetilskuddet, og det såkaldt ordinære tilskud udgør 5.996 kr. om året (2021-sats).

Ud over det ordinære tilskud kan du være berettiget til et ekstra børnetilskud. Det forudsætter, at du opfylder betingelserne for det ordinære børnetilskud og at barnet bor hos dig. Det ekstra børnetilskud udgør 6.112 kr. om året (2021-sats), og du kan kun få ét ekstra børnebidrag, uanset hvor mange børn du har.

Økonomisk fripladstilskud fra kommunen

Hvis dine børn går i institution, kan du måske være berettiget til et økonomisk fripladstilskud fra kommunen.

– Det er din årsindkomst, der lægges til grund, når fripladstilskuddet beregnes, siger advokat Signe Brodtkorb og uddyber

– Et 100 procent økonomisk fripladstilskud betyder, at du ikke vil blive opkrævet forældrebetaling for institutionspladsen. Afhængig af din indtægt kan tilskuddet variere mellem 100 % og 0 %, hvor du altså ikke vil få tilskud overhovedet.

Nyttige links og øvrige tilskud

Børnebidrag: Blanketten vedrørende børnebidrag findes på Familieretshusets hjemmeside.

Børnetilskud: Du søger om det ordinære og det ekstra børnetilskud på borger.dk.

Økonomisk fripladstilskud: Du søger om økonomisk fripladstilskud hos din egen kommune via borger.dk.

Du kan muligvis være berettiget til andre tilskud end de her nævnte. Statsforvaltningens hjemmeside samt borger.dk er gode steder at søge yderligere information.

Har du brug hjælp til skilsmisse, bodeling eller har spørgsmål omkring bopæl, samvær eller andet?

Vi har skrevet en artikel, der giver dig et overblik over en del af de opgaver, der følger i forlængelse af en skilsmisse. Den kan du læse her: Skilsmisse: Det skal du have styr på. Information om børnenes bopæl og fordeling af samvær, kan du læse mere om i denne artikel: Hvor skal børnene bo efter skilsmissen og hvordan skal samværet fordeles?

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med bodeling, samværsaftale eller andet, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

For spørgsmål til tilskud skal du derimod kontakte Familieretshuset eller borgerservice.

Vil du vide mere?

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.