Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.

Det er mange ting, du skal tage stilling til på én gang, hvis du skal skilles, og afhængig af omstændighederne og samarbejdet med din tidligere partner, kan det være en stor mundfuld, fordi du samtidig har dine – og dine eventuelle børns – følelser at tage hensyn til, samt en hverdag der skal fungere. Advokat Signe Brodtkorb gennemgår her nogle af de ting, du skal forholde dig til i forbindelse med en skilsmisse.

Søg om separation/skilsmisse

Du søger om separation eller skilsmisse på borger.dk eller familieretshuset.dk. Hvis I enige om at ville skilles, kan I vælge en såkaldt ”direkte skilsmisse”, det vil sige skilsmisse uden foregående separation. Direkte skilsmisse er også en mulighed, hvis der foreligger en af de særlige skilsmissegrunde, f.eks. utroskab.

Hvis det kun er den ene af jer, der ønsker at blive skilt, hvis der ikke foreligger en af de særlige skilsmissegrunde, eller hvis I ikke er klar til at tage det helt endelige skridt endnu, kan I vælge separation. Gebyret for ansøgning om separation eller skilsmisse er 650 kr. (2021-takster).

I forbindelse med selve ansøgningen om separation/skilsmisse skal der tages stilling til, hvem af jer der skal overtage en eventuel lejebolig og hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden efter separationen/skilsmissen. Det kan være en god ide at søge nærmere rådgivning om disse ”vilkår”, som det hedder, inden ansøgningen om separation/skilsmisse sendes ind.

Her søger du om separation/skilsmisse

Tag kontakt til banken

I bør snarest få opdelt eventuelle fælles konti, så I så vidt muligt undgår en større mellemregning imellem jer, for udgifter som henholdsvis den ene eller anden af jer skulle have afholdt alene i tiden efter separationen/skilsmissen.

Hvis I har tilmeldt individuelle udgifter til betalingsservice, som trækkes fra en fælles konto, skal I derfor sørge for at få dem flyttet til jeres egne konti. Det samme gælder, hvis der er indtægter, der går ind på fælles konti.

Du bør derudover sikre, at din tidligere ægtefælle ikke kan tilmelde nye betalinger eller hæve fra en tidligere fælleskonto. Opdeling af økonomien gælder i øvrigt også eventuelle betalingskort som for eksempel benzinkort og lignende.

Del fællesboet

Når I går fra hinanden, skal jeres fællesbo deles. Et fællesbo udgøres af jeres respektive formuer/ejendele. Når et bo skal deles, tages der udgangspunkt i den formue, I hver især har på ophørsdagen, som er den dag, Familieretshuset modtager jeres anmodning om separation eller skilsmisse. Bodelingen forudsætter derfor reelt, at der er søgt om separation/skilsmisse, som derfor ikke skal vente, til der er styr på bodelingen.

Hver ægtefælles bodel skal gøres op, så aktiver lægges sammen og passiver fratrækkes. Hvis en ægtefælles bodel er positiv, skal værdien af den deles mellem jer. Hvis bodelen er negativ, beholder den pågældende ægtefælle sin egen bodel.

En bodeling er meget andet end indbo, og omfatter også ejendomme, biler, opsparinger m.v. Ud over at der skal ske en deling af værdierne, skal det også afklares, hvad der skal ske med de enkelte aktiver/passiver – hvem skal have hvad, og er der eventuelt noget, der skal sælges?
Hvis jeres bolig er en ejerbolig, skal I altså bl.a. blive enige om, hvad der skal ske med boligen. Har en af jer – eller jer begge – råd og lyst til at blive boende, eller skal den sælges?

Du bør tage fat i din bankrådgiver hurtigst muligt og få en snak om, hvad der er realistisk for dig i forhold til boligsituationen fremover, og herefter skal du nå til enighed med din tidligere ægtefælle, om hvad der skal ske med boligen, såvel som de øvrige aktiver/passiver i fællesboet. Hvis boligen skal sælges, kan det være godt at få afklaret snarest muligt, så den kan blive sat til salg.

Lav en bodelingsaftale

Der bør laves en skriftlig bodelingsoverenskomst, som I begge underskriver. Uanset om I selv kan blive enige om værdiansættelse og fordeling af aktiver/passiver eller ej, kan det være en god ide at søge hjælp til at få sikret, at I hver især kan regne med den aftale, der indgås.

Du skal desuden sikre dig, at aftalen ikke er helt urimelig for dig – inden du accepterer den. Det er derfor en en god idé at søge juridisk rådgivning ved en advokat i forbindelse med bodelingen.

Lav aftaler vedrørende børnene

Hvis I har fælles børn, skal I desuden blive enige om, hvor børnene skal bo efter skilsmissen og hvordan samværet skal fordeles.

Vi har lavet en særskilt artikel om emnet, som du kan læse her: Hvor skal børnene bo efter skilsmissen og hvordan skal samværet fordeles?

Har du brug for hjælp til skilsmisse, bodeling eller har spørgsmål omkring bopæl, samvær eller andet?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har behov for hjælp i forbindelse med bodeling, samværsaftale eller andet, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.