Hvor skal børnene bo efter skilsmissen og hvordan skal samværet fordeles?

Hvor skal børnene bo efter skilsmissen og hvordan skal samværet fordeles?

Hvis du og din partner har fælles børn og beslutter jer for at blive skilt, er I ikke de eneste, der bliver berørt af skilsmissen. Det er vigtigt, at I får lavet aftaler for børnene, herunder hvor de skal bo og hvordan samværet skal fordeles.

I forbindelse med en skilsmisse er der mange opgaver, der skal styr på inden for kort tid. Det kan virke uoverskueligt, fordi det følelsesmæssige kaos gør det svært at bevare overblikket. Når der er børn involveret, er det hensigtsmæssigt for såvel børn som voksne, hvis der hurtigt kan komme en afklaring om de ting, der vedrører børnene.

I denne artikel har advokat Signe Brodtkorb listet nogle af de ting, du skal forholde dig til, hvis du og din partner har fælles børn og skal skilles.

Find ud af hvor børnene skal have bopæl

Når børnene har fælles bopæl med begge forældre, skal den anden forælder give sin accept, hvis børnene skal flytte til en ny adresse sammen med dig. Børnenes adresse kan derfor ikke flyttes, før I er nået til enighed, eller før I har fået Familieretshuset/Familierettens hjælp til at træffe en afgørelse om børnenes bopæl.

Hvis du fraflytter den adresse, hvor dine børn bor, vil børnene altså automatisk have bopæl ved den anden forælder. Er dette ikke meningen på sigt, bør du ikke flytte din adresse, uden at overveje, hvordan dette stiller dig i forhold til en senere tvist om børnenes bopæl. Du bør derfor i så fald søge rådgivning.

Flytning kan anmeldes til folkeregisteret via borger.dk

Hvis I ikke kan blive enige om bopæl, kan I få hjælp af Familieretshuset. Blanketten til indbringelse af sag vedrørende bopæl finder I på Familieretshuset hjemmeside.

Lav en skriftlig samværsaftale

Når børnene ikke længere skal bo sammen med begge forældre, skal I blive enige om, hvor ofte samværsforælderen skal have samvær med børnene, og hvordan ferier og lignende skal fordeles mellem jer. I bør sørge for at nedfælde dette i en skriftlig samværsaftale.

Familieretshuset har lavet en aftaleblanket, som I kan tage udgangspunkt i og udfylde med jeres egne aftaler. Aftalen er til jeres eget brug og skal ikke sendes til Familieretshuset. I skal blot sørge for at underskrive aftalen i to eksemplarer, så I har ét hver. Ofte vil det være en god ide at gøre aftalen så specifik som mulig.

Selvom I har en skriftlig specifik aftale om samvær, står det jer frit for at indgå andre aftaler løbende, hvis I kan blive enige om det. Ved alligevel at have en specifik grundlæggende aftale, vil I altid have noget at falde tilbage på, hvis I ikke kan blive enige.

Find blanketten til samværsaftale på Familieretshuset hjemmeside

Hvis I ikke kan nå til enighed om samvær, har I mulighed for at bede Familieretshuset om hjælp. Blanket til indbringelse af sag vedrørende samvær findes på Familieretshusets hjemmeside

Vær bevidst om forskellige tilskudsmuligheder

Hvis du som fraskilt forælder har børnene boende, vil du kunne få flere forskellige tilskud. Vi har skrevet en artikel, der giver dig overblik over nogen af de typiske tilskud. Den kan du læse her: Disse tilskud bør du være opmærksom på som fraskilt forælder.

Har du brug for hjælp til skilsmisse, bodeling eller har spørgsmål omkring bopæl, samvær eller andet?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har behov for hjælp i forbindelse med bodeling, samværsaftale eller andet, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.