Malene Basballe

Malene rådgiver virksomheder om kontrakter og risk management, og har i den forbindelse erfaring med at afdække behov såvel som risici til brug for kontraktudarbejdelse.

Derudover beskæftiger Malene sig med virksomhedsoverdragelser og selskabsstrukturer, herunder bl.a. fusion/spaltning, due diligence og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter.

Endelig håndterer Malene konfliktløsning og fører retssager inden for flere retsområder, særligt inden for erhvervsretten.

Specialer