Malene rådgiver virksomheder om kontrakter og risk management, og har i den forbindelse erfaring med at afdække behov såvel som risici til brug for kontraktudarbejdelse.

Derudover beskæftiger Malene sig med virksomhedsoverdragelser og selskabsstrukturer, herunder bl.a. fusion/spaltning, due diligence og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter.

Endelig håndterer Malene konfliktløsning og fører retssager inden for flere retsområder, særligt inden for erhvervsretten.

Artikler af Malene Basballe

Corona virus og force majeure

Coronavirus og force majeure

I kølvandet på coronavirussens udbrud står produktionsapparatet i Kina stille. Hvilken betydning det har for kontrakter, kan du få overblik over her.

Hashtag# som beskyttet varemærke

Hashtag# som beskyttet varemærke

Det er almindeligt kendt, at ord, logoer, farver, lyde, bevægelser og dufte kan registreres som varemærker, hvis der er det fornødne særpræg. EU-domstolen har for nylig taget stilling til, om hashtags kan blive registreret som et beskyttet varemærke.