Malene rådgiver virksomheder om kontrakter og risk management, og har i den forbindelse erfaring med at afdække behov såvel som risici til brug for kontraktudarbejdelse.

Derudover beskæftiger Malene sig med virksomhedsoverdragelser og selskabsstrukturer, herunder bl.a. fusion/spaltning, due diligence og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter.

Endelig håndterer Malene konfliktløsning og fører retssager inden for flere retsområder, særligt inden for erhvervsretten.

Artikler af Malene Basballe

Hashtag# som beskyttet varemærke

Hashtag# som beskyttet varemærke

Det er almindeligt kendt, at ord, logoer, farver, lyde, bevægelser og dufte kan registreres som varemærker, hvis der er det fornødne særpræg. EU-domstolen har for nylig taget stilling til, om hashtags kan blive registreret som et beskyttet varemærke.

Corona virus og force majeure

Coronavirus og force majeure

I kølvandet på coronavirussens udbrud står produktionsapparatet i Kina stille. Hvilken betydning det har for kontrakter, kan du få overblik over her.

Hashtag# som beskyttet varemærke

Hashtag# som beskyttet varemærke

Det er almindeligt kendt, at ord, logoer, farver, lyde, bevægelser og dufte kan registreres som varemærker, hvis der er det fornødne særpræg. EU-domstolen har for nylig taget stilling til, om hashtags kan blive registreret som et beskyttet varemærke.