Strategiske overvejelser ved varemærkeregistrering

I denne artikel gennemgår vi nogle af de strategiske overvejelser, som man bør gøre sig, i forbindelse med beskyttelse af varemærker.

Inden et varemærke beskyttes ved registrering, anbefaler vi, at man gør sig nogle tanker i forhold til mindst tre af disse punkter:
• Geografisk brug
• Produkter
• Forventet brug af varemærket
• Tidligere rettigheder

Geografisk brug

Når det kommer til valg af lande, som varemærket skal registreres i, bør virksomheder som led i deres registreringsstrategi overveje en række forskellige hensyn. Varemærkeregistrering kan være relevant i både virksomhedens salgs- og produktionslande set ud fra en 5- eller 10-årig horisont. I nogle lande er der dog en pligt til at gøre brug af varemærket straks i forbindelse med registrering eller efter en given periode. Man kan derfor ikke helgardere sig ved at få varemærket registreret i alle lande, hvis ikke man også formår at gøre brug af varemærket.

Det kan samtidig være relevant at sammenholde de udvalgte lande og virksomhedens overordnede registreringsstrategi, med virksomhedens markedsførings- og salgsstrategier samt konkurrenters strategier på markedet, for at være dækket bedst muligt ind.

Varemærket har kun beskyttelse i de lande, man vælger at beskytte det i. Det betyder, at andre virksomheder kan bruge det samme varemærke i de lande, hvor virksomheden ikke har varemærkeregistreret. Derved kan virksomheden lide potentielt skade på ens forretning. Vælger man at beskytte sit varemærke i mange lande, kan dette blive en dyr proces, da man skal betale gebyrer for hver enkelt ansøgning. Det er derfor en balancegang, som kræver grundig overvejelse.

Produkter

Når et varemærke registreres, skal man oprette en varefortegnelse. Denne laves ud fra faste vare- og ydelsesklasser, hvor de relevante klasser skal udvælges. Det er vigtigt at have overvejet, hvilke varer- og ydelser, varemærket skal registreres for samt hvilke vareklasser der dermed skal vælges. Man kan ikke ændre varefortegnelsen, når først en varemærkeansøgning er indleveret, og man skal derfor gøre sig umage inden ansøgningen sendes.

Det er vores anbefaling, at man så vidt muligt forsøger at se frem i tiden, når vareklasserne vælges. Hvis en virksomhed eksempelvis producerer kagekrymmel, skal virksomheden registrere varemærket i den vareklasse, der omfatter dette. Hvis virksomheden på sigt også forventer at producere bageforme, bør man overveje også at registrere varemærket i denne vareklasse.

Forventet brug af varemærket

Mange virksomheder har både et navn og et logo, som bruges til at kendetegne virksomheden. Når en varemærkeansøgning skal indgives, skal man have overvejet, om både navn og logo skal beskyttes. Vælger man både at bruge et navn og logo, er det som udgangspunkt vores anbefaling, at der indleveres to separate varemærkeansøgninger – en for navnet og en for logoet – således at begge dele opnår beskyttelse.

Tidligere rettigheder

Som led i de strategiske overvejelser, bør man altid undersøge, om der er tidligere varemærkerettigheder, som kan udgøre en hindring for registreringen. Det gælder om at kende disse potentielle hindringer så tidligt i udviklingsforløbet, som muligt, så I kan tage højde herfor i arbejdet med varemærkebeskyttelsen.

Denne artikler opsummerer i hovedtræk de forskellige overvejelser, der bør gøres inden for de fire hovedkategorier. Det er ikke muligt at gå i dybden med hvert enkelt punkt, og selvom vi i senere artikler vil gå et spadestik dybere, er det vores klare anbefaling, at der søges rådgivning inden en varemærkeansøgning indleveres.

Spørgsmål til varemærkeregistrering?

Har du spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Vil du vide mere?