Valg af varemærke

Hvordan vælger man et godt og stærkt varemærke? Det er ikke altid en let opgave, men vi vil i denne artikel komme med et par retningslinjer, som man bør holde sig for øje.

Mange vælger varemærker som virksomhedsnavne eller produktnavne efter hvad der er let at huske, hvad der lyder godt eller hvad der passer ind i en konkret sammenhæng. Ofte er sådanne navne inspireret af branchen, virksomhedens ydelser eller geografi, og sjældent stemmer disse hensyn overens med de juridiske hensyn. Det kan derfor være godt givet ud allerede fra start at gøre sig nogle større tanker.

Lav en grundig forundersøgelse

Hvis man vælger et navn, som andre har rettigheder til, kan det få store konsekvenser – både tidsmæssigt og økonomisk.  Jo længere i registrerings- og udviklingsprocessen I er, jo større vil disse konsekvenser kunne være.

Det er derfor vigtigt at lave en forundersøgelse og sikre sig, at der ikke er andre, der har rettigheder til det navn, I vælger. Under forundersøgelsen skal I ikke kun have klarlagt, om der er andre varemærker, der hedder det samme, men også om der er varemærker, der minder om navnet, og som vil kunne skabe forveksling. Idet varemærker i Danmark både kan beskyttes ved registrering og ibrugtagning, skal der både laves en undersøgelse i forhold til varemærkeregistret men også i forhold til uregistrerede, ibrugtagne varemærker på markedet. Skal varemærket anvendes internationalt, skal forundersøgelsen også laves uden for Danmark.

Krav om særpræg

Et varemærke kan kun opnå beskyttelse, hvis det har særpræg. Generelle ord eller udtryk, som er beskrivende for produktet eller virksomheden, som det dækker over, vil ikke kunne opnå beskyttelse. Kravet om særpræg har til formål at sikre, at der ikke opnås eneret til almindelige gængse hverdagsord.

Kravet om særpræg omfatter en række hensyn. Dette vender vi tilbage til i en senere artikel.

Vælg heller ikke et navn, som er for generelt inden for branchen. Det gør det vanskeligere at undgå at krænke andres rettigheder og det øger risikoen for at varemærket udvandes og degenereres.

Navnets betydning

Alt afhængig af hvor i verden varemærket forventes brugt – også for fremtiden – kan det være relevant at have fokus på navnets betydning på andre sprog. Dette for at sikre, at varemærket i alle lande opfattes med samme ordentlighed og seriøsitet, som I har tiltænkt. Hvis navnet er decideret upassende på andre sprog, kan det have betydning for jeres muligheder for at opnå beskyttelse af varemærket i disse lande.

Spørgsmål til artiklen?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

Vil du vide mere?