Varemærkets betydning og funktioner

I denne artikel vil vi belyse varemærket betydning og værdien i at have fokus på virksomhedens varemærke(r). Mange kan have svært ved at se og forstå varemærkers vigtige betydning.

Varemærkets betydning

Varemærker repræsenterer dog ofte den langt største værdi hos en virksomhed. Et varemærke er virksomhedens intellektuel ejendom. Varemærket repræsenterer virksomhedens identitet og adskiller den fra konkurrenterne på markedet. Varemærket er med andre ord virksomhedens helt særlige kendetegn og bindeleddet mellem virksomheden, jeres varer og ydelser og jeres kunder.

Netop virksomhedens kendetegn er det, der skal sikre, at kunderne kan genkende jer og jeres produkter frem for andre på markedet. Ved at bruge et varemærke oplyses ikke kun om varens eller ydelsens oprindelse, men varemærket kan også få virkning som en garanti for varen eller ydelsen og dens kvalitet set i forhold til kundens erfaringer og forventninger.

Som eksempel kan nævnes varemærkerne ”McDonalds” eller ”Apple”, som langt de fleste kender. Varemærkerne gør det muligt for kunder nemt at genkende virksomhederne på markedet frem for deres konkurrenter, ligesom mange kunder på baggrund af deres erfaring og forventning med virksomheden, vil forbinde en form for garanti med varemærket.

Varemærkets funktion

I markedsføringssammenhænge ser vi også, at varemærker har stor selvstændig betydning. Erhvervsdrivende er i markedsføringsloven underlagt en lang række begrænsninger i forhold til deres markedsføring og konkurrence. I denne markedskonkurrence virker varemærker som et lovligt og loyalt middel til at sikre sin kundekreds mod konkurrenter.

Herudover har varemærker en ofte overset økonomisk værdi. Varemærker kan købes og sælges som alle andre varer, og kan dermed indbringe likviditet til en virksomhed. Handlen med varemærker kan ske på forskellige måder. Det kan ske ved hel overdragelse f.eks. som led i en virksomhedsoverdragelse, hvor et registreret varemærke alt andet lige har en større økonomisk værdi end uregistrerede varemærker, eller det kan ske delvist ved f.eks. licensaftaler, hvor man sælger en ret til at bruge varemærket på en bestemt måde, for en bestemt periode eller lignende. Også i tilfælde hvor virksomheder søger finansiering, kan varemærker blive tillagt stor vægt. Et registreret varemærke vil i en sådan situation give investorer en sikkerhed i forhold til beskyttelsen af virksomhedens idegrundlag.

Opsummerende kan varemærkers funktion og betydning beskrives som:

  • Virksomhedens kendetegn og bindeled til kunder samt garantifunktion
  • Markedsføringsmiddel
  • Økonomisk værdi som aktiv, der kan handles
  • Sikkerhed ved finansiering

Spørgsmål til artiklen?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

Vil du vide mere?