Overtage immaterielle rettigheder

Overordnet introduktion til varemærkeretten

I denne artikel vil vi give en helt overordnet introduktion til varemærkeretten i forhold til varemærkets funktion, indhold og selve stiftelsen at varemærket.

Funktion

Varemærkets vigtigste funktion er, at det udgør et kendetegn for virksomheden. Varemærket udgør bindeleddet mellem en virksomhed, dens varer eller ydelser og dens kunder. Varemærket er dét det gør, at en kunde vælger et produkt frem for et andet.

Varemærker kan have vidt forskellige former, f.eks. tekst, lyd, logo, former, farver osv. Med andre ord kan alle de ting, der kendetegner en vare eller en ydelse og adskiller det fra konkurrenterne, udgøre et varemærke. Juraen er selvfølgelig ikke helt så simpel, og der er naturligvis et par betingelser, der skal overholdes. Dette vender vi tilbage til i vores kommende artikler.

Varemærkerettens indhold

En varemærkeret giver en eneret til at bruge varemærket for de varer eller ydelser, som man vælger at beskytte varemærket for. Hvis man opnår varemærkeret, kan man derfor forbyde andre at gøre brug at identiske eller forvekslelige varemærker inden for samme eller lignende varegrupper eller ydelser.

Stiftelse

I Danmark kan et varemærke stiftes på to måder – ved registrering eller ved ibrugtagning.

At stiftelsen kan ske ved varemærket tages i brug er noget helt særligt for Danmark. Langt de fleste andre lande anerkender ikke denne fremgangsmåde. Her skal et varemærke være formelt registreret, før det anses for at være stiftet.

Hvis man forventer at bruge sit varemærke uden for Danmark, kan det give god mening at overveje, om varemærket i alle de relevante lande – også i Danmark – skal stiftes ved registrering. Udover at selve stiftelsesprocessen i nogle tilfælde kan lettes herved, giver registrering også en bedre beskyttelse af varemærket. Det skyldes, at registrerede varemærke er lettere at håndhæve og dokumentere rettighederne til end et rent ibrugtaget varemærke.

Spørgsmål til artiklen?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

Vil du vide mere?