Derfor skal din virksomhed beskytte sine immaterielle rettigheder

Varemærkebeskyttelse og kravet om særpræg

For at et varemærke kan opnå beskyttelse, skal det have særpræg. Det gælder uanset om varemærke beskyttes ved en registrering eller ved ibrugtagning. I denne artikel vil vi forklare, hvad begrebet særpræg betyder.

Kravet om særpræg betyder helt overordnet, at et varemærke

  • skal være distinktivt (det skal have adskillelsesevne)
  • ikke må være beskrivende (deskriptivt)
  • ikke må være en sædvanlig betegnelse for de pågældende varer eller tjenesteydelser

Varemærket skal med andre ord kunne adskille jeres varer eller ydelser fra andres. Det betyder, at varemærket skal gøre jeres kunder i stand til at identificere varer og ydelser fra jer, så de kan til- eller fravælge dem.

At varemærket ikke må være beskrivende betyder, at varemærket ikke alene må beskrive egenskaber ved jeres varer eller ydelser, og at varemærket ikke udelukkende må bestå af tegn.

Varemærket må herudover ikke udelukkende bestå af en almindelig betegnelse. Det betyder, at varemærket ikke må være eller være blevet en sædvanlig betegnelse for produktet.

En fynsk virksomhed der sælger køkkener, vil således formentligt have udfordringer med at få varemærket ”Fynsk Køkken” registreret.

Vurderingen af særpræg foretages både hvis varemærket er et ordmærke, et figurmærke eller en anden form for varemærke. Vi vil i en senere artikel fortælle mere om de forskellige varemærketyper.

Formålet med reglerne er at sikre, at almindelige, beskrivende hverdagsord, er frit tilgængelige for alle og herved undgå monopolisering. Kravet beskytter således erhvervsdrivende mod at andre erhvervsdrivende opnår eneret på et generelt forretningsområde. 

Der gælder en række øvrige regler i forhold til varemærkets udformning, som man også skal være opmærksom på. Det vil vi vende tilbage til i vores senere artikler.

Hvis et varemærke ikke har tilstrækkeligt særpræg, vil varemærket i nogle tilfælde kunne opnå registrering, hvis det kan dokumenteres, at varemærket er indarbejdet. Det vil vi forklare mere om i vores næste artikel. 

Spørgsmål til artiklen?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller søger rådgivning til varemærkeregistrering, så er du velkommen til at kontakte advokat Malene Basballe og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

Vil du vide mere?