Niels Rud Aamann

Niels rådgiver virksomheder om debitorstyring og inkasso. Niels har erfaring med pengeinddrivelse og pantebrevsinkasso samt inddrivelse af ejendomsskatter og restancer, både via almindelig inkasso og med udlæg i ejendommen og efterfølgende tvangssalg.

Niels rådgiver også købere på tvangsauktioner, således at de er rustet til at give et bud i fogedretten.
Derudover beskæftiger Niels sig med insolvensret og dødsbobehandling, og håndterer i den forbindelse såvel konkurser, akkorderinger og insolvente dødsboer.

Samarbejdspartnere/CSR

  • Early Warning – www.earlywarning.dk
  • På fode igen – Gældsrådgivning for udsatte borgere

Andre aktiviteter

  • Udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel i 2019
  • Certificeret insolvensadvokat siden 2019

Artikler af Niels Rud Aamann